En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Ordu Valiliði: Ýki þüpheli varilde herhangi bir kimyasal ve radyasyon bulgusu çýkmamýþtýr

09 Eylül 2018 Pazar 17:19
20 0
Ordu Valiliði: Ýki þüpheli varilde herhangi bir kimyasal ve radyasyon bulgusu çýkmamýþtýr

Ordu'nun Perþembe ilçesinde plaja vuran iki varilde kimyasal ve radyasyon bulgusuna rastlanmadýðý bildirildi.

Alýnan bilgiye göre, Efirli Mahallesi'nde sahilde iki varil gören vatandaþlar, durumu yetkililere haber verdi.

Bir süre sonra bölgeye sevk edilen ekiplerce incelenen varillerde kimyasal ölçüm yapýldý.

Ölçüm sonucu varillerde herhangi bir kimyasal ve radyasyon bulgusuna rastlanmadý.

Konuya iliþkin Ordu Valiliði'nden yapýlan yazýlý açýklamada, Efirli Plajý mevkisinde sahile vuran iki þüpheli varilin, AFAD ekiplerince kimyasal ölçümlerinin yapýldýðý belirtilerek, "Herhangi bir kimyasal ve radyasyon bulgusu çýkmamýþtýr. Variller ölçüm ve numune alýndýktan sonra Çevre ve Þehircilik Müdürlüðü ekiplerine teslim edilmiþtir." ifadesine yer verildi.

Kaynak: star.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0