En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Otomotiv üretimi martta yüzde 1 arttý

16 Nisan 2018 Pazartesi 08:58
21 0
Otomotiv üretimi martta yüzde 1 arttý

2018 yýlý Ocak-Mart döneminde toplam üretim bir önceki yýlýn ayný dönemine paralel seviyede gerçekleþti, otomobil üretimi ise yüzde 5 oranýnda azaldý. Bu dönemde, toplam üretim 425 bin 183 adet, otomobil üretimi ise 285 bin 168 adet düzeyinde gerçekleþti. Türkiye otomotiv sanayiine yön veren 14 büyük üyesiyle sektörün çatý kuruluþu olan Otomotiv Sanayii Derneði (OSD), 2018 yýlý Ocak-Mart dönemine ait üretim, ihracat adetleri ile pazar verilerini açýkladý.

Geçtiðimiz yýlý tarihi rekorlarla geride býrakan otomotiv sanayii bu yýlýn ilk çeyreðinde önemli bir baþarýya daha imza attý. OSD'nin açýkladýðý verilere göre, otomotiv ihracatý tarihinde ilk kez Mart ayýnda 3 milyar dolar sýnýrýný aþtý ve 3,198 milyar dolar seviyesinde gerçekleþti. Bu baþarý ile otomotiv sanayii, Mart ayýnda ülkemiz ihracatýnýn yüzde 21'ini, yýlýn ilk üç ayýnda ise yüzde 20'sini tek baþýna gerçekleþtirdi. Bu yýlýn Ocak-Mart döneminde, toplam otomotiv ihracatý ise dolar bazýnda yüzde 18 oranýnda artýþ gösterdi ve 8,376 milyar dolar seviyesine ulaþtý.

2018 yýlý Ocak-Mart döneminde toplam pazar yüzde 2 oranýnda artarak 163 bin 358 adet düzeyinde gerçekleþti. Bu dönemde otomobil pazarý ise yüzde 5 oranýnda arttý ve 122 bin 310 adet olarak gerçekleþti.

Ticari araç grubunda, 2018 yýlý Ocak-Mart döneminde üretim yüzde 13 artarken, hafif ticari araç grubunda yüzde 12, aðýr ticari araç grubunda ise yüzde 32 seviyesinde arttý. 2017 yýlý Ocak-Mart dönemine göre ticari araç pazarý yüzde 7 ve hafif ticari araç pazarý yüzde 10 oranýnda azalýrken, aðýr ticari araç grubunda ise pazar yüzde 30 arttý. Aðýr ticari araç grubundaki bu artýþ baz etkisi kaynaklý olup, pazar daralmasý son 3 yýlda yüzde 55 seviyesine ulaþtý.

Ayrıca okuyun: Isparta'da iki araç şerit ihlalinden dolayı kaza yaptı

2018 yýlý Ocak-Mart döneminde bir önceki yýlýn ayný dönemine göre, toplam otomotiv ihracatý adet bazýnda yüzde 3 oranýnda, otomobil ihracatý ise yüzde 8 oranýnda azaldý. Bu dönemde, toplam ihracat 344 bin 257 adet, otomobil ihracatý ise 234 bin 889 adet düzeyinde gerçekleþti.

2018 yýlý Ocak-Mart döneminde bir önceki yýlýn ayný dönemine göre, toplam otomotiv ihracatý paritedeki deðiþim sebebiyle Dolar bazýnda yüzde 18 artarken, Euro bazýnda ise yüzde 2 arttý. Bu dönemde toplam otomotiv ihracatý 8,376 Milyar $ olarak gerçekleþirken, otomobil ihracatý yüzde 9 artarak 3,293 Milyar $ seviyesinde gerçekleþti. Euro bazýnda otomobil ihracatý ise yüzde 5 azalarak 2,678 Milyar Euro seviyesinde gerçekleþti.

Otomotiv üretimi Mart ayýnda yüzde 1 artýþla 159 bin 464 oldu. Ayný ayda otomobil üretimi yüzde 3 düþüþle 105 bin 687 adete indi. Otomotiv pazarýnýn yüzde 4 artýþla 78 bin 871 olduðu ayda, otomobil pazarý yüzde 8 artýþla 59 bin 798'e ulaþtý. Otomotiv ihracatý yüzde 4 düþüþle 130 bin 320 olurken, otomobil ihracatý yüzde 9 düþüþle 87 bin 525'te kaldý.

Ocak-Mart dönemine iliþkin sonuçlar üzerinden deðerlendirmelerde bulunan OSD Baþkaný Haydar Yenigün, "Yýlýn ilk çeyreðinde ticari araçlardaki üretim ve ihracat performansý otomotiv sanayiimizi taþýyan en önemli etken oldu. Ticari araç ihracatýndaki yüzde 9'luk artýþ, týpký üretimde olduðu gibi otomobil kaynaklý azalmayý da büyük ölçüde karþýladý. Mart ayýnda otomotiv ihracatýnýn tarihimizde ilk kez 3 milyar dolarý aþmasý ise yýlýn ilk çeyreðindeki en önemli geliþmeler arasýnda yer aldý. Otomotiv sanayiimiz yýlýn ilk üç ayýnda ülke ihracatýnýn yüzde 20'sini tek baþýna gerçekleþtirmesiyle baþarýsýný bir kez daha pekiþtirdi" dedi.

Ayrıca okuyun: Otomobil kamyonete çarptı: 3 yaralı

Kaynak: uzmanpara.milliyet.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0