En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Rosatom Baþkan Yardýmcýsý Kirill Komarov: Akkuyu'nun inþasý için lisans alma sürecinde son aþamaya gelindi

21 Kasım 2017 Salı 19:46
16 0

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu (Rosatom) Baþkan Yardýmcýsý Kirill Komarov, Akkuyu Nükleer Santrali için inþaat lisansý alma çalýþmalarýnda son aþamaya geldiklerini söyledi.

Beþtepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde, Elektrik Santralleri Toplu Açýlýþ Töreni’nde konuþan Cumhurbaþkaný Erdoðan, Nükleer santrallerle ilgili son sözünü söylemiþti.

Erdoðan, "Þimdi nükleere giriyoruz, o da birilerini rahatsýz ediyor. Rahatsýz olsanýz da olmasanýz da biz yapacaðýz. Derdimiz, bu enerjiyi kilowatt/saatte ne kadar ucuza ulaþtýrýrýz" dedi.

Moskova'da düzenlenen AtomEco Forumu'nda konuþan Komarov, Akkuyu'nun inþasý için bugüne dek yaklaþýk 100 lisans aldýklarýný ve son lisans olan inþaat lisansý alma sürecinde son aþamaya gelindiðini belirtti.

Türkiye'nin ilk nükleer santrali olacak ve 20 milyar dolar yatýrým maliyeti öngörülen Akkuyu Nükleer Santrali için ekim ayý sonuna doðru sýnýrlý çalýþma izni alýnmýþtý.

Kaynak: star.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0