En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

`Rusya`ya ihracatýmýz yüzde 151 arttý`

16 Eylül 2017 Cumartesi 10:46
22 0
`Rusya`ya ihracatýmýz yüzde 151 arttý`

Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi (TÝM) Yönetim Kurulu Üyesi ve Batý Akdeniz Ýhracatçýlar Birliði (BAÝB) Yönetim Kurulu Baþkaný Mustafa Satýcý, geçen yýla kýyasla Türkiye'nin Rusya'ya ihracatýnýn yüzde 151 arttýðýný bildirdi.

BAÝB'den yapýlan açýklamaya göre, yaþ meyve ve sebze ihracatçýlarý, Rusya'nýn Moskova kentinde bu yýl 26'ncýsý düzenlenen "WorldFood Moscow Gýda Fuarý"na katýldý.

Rusya ile komþu ülkelerine yaþ sebze meyve ihracatýnda büyük önem taþýyan fuarda Türk iþ adamlarý, Türkiye ile Rusya'nýn ticareti üzerine önemli görüþmeler gerçekleþtirdi.

Açýklamada görüþlerine yer verilen TÝM Yönetim Kurulu Üyesi ve BAÝB Yönetim Kurulu Baþkaný Mustafa Satýcý, fuara milli düzeyde katýlým saðladýklarýný ve 510 metrekare alanda stant kurduklarýný belirtti.

Stantta 16 firma ve kurumlarýyla Türkiye'yi temsil ettiklerini vurgulayan Satýcý, fuara katýlan firmalarýn önemli baðlantýlar kurduðunu ifade etti.

Ayrıca okuyun: Medipol Baþakþehir'den Arda Turan'a para cezasý

Kaynak: uzmanpara.milliyet.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0