En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Rusya'nýn Ýdlib'e yönelik hava saldýrýlarý yoðunlaþtý

06 Şubat 2018 Salı 01:10
27 0
Rusya'nýn Ýdlib'e yönelik hava saldýrýlarý yoðunlaþtý

Rusya, Su-25 savaþ uçaðýnýn düþürülmesinin ardýndan Ýdlib'e yönelik hava saldýrýlarýný yoðunlaþtýrdý.

Rusya Savunma Bakanlýðý’ndan yapýlan açýklamada, Rus savaþ uçaðýnýn düþürüldüðü Ýdlib’deki bölgeye yönelik yoðun hava saldýrýlarýnýn gerçekleþtirildiði belirtildi.

Saldýrýlar sonucu ilk belirlemelere göre El-Nusra mensubu olduðu iddia edilen 30 militanýn öldürüldüðü kaydedilirken, Rus uçaklarýnýn Ýdlib’e yönelik hava saldýrýsýna iliþkin videolar yayýnlandý.

Öte yandan, Rus Devlet Dumasý vekillerinden Viktor Vodolatskiy, Suriye’de rejime baðlý özel kuvvetlerin de uçaðýn düþürüldüðü bölgede operasyon yürüttüðüne iþaret ederek, Rus Hava Kuvvetleri’ne baðlý uçaklarýn da operasyona havadan destek saðladýðýný söyledi.

Rusya Savunma Bakanlýðý, cumartesi günü yaptýðý açýklamada, Ýdlib’deki gerilimi azaltma bölgesi üzerinde uçuþ yapan Rus Su-25 savaþ uçaðýnýn düþürüldüðünü ve pilotun hayatýný kaybettiðini bildirmiþti.

Son bir haftadýr Suriye'deki Beþþar Esed rejimi ve Rus savaþ uçaklarýnýn Ýdlib gerginliði azaltma bölgesine yönelik düzenlediði hava saldýrýlarýnda hastaneler, camiler, yerleþim yerleri ve mülteci kamplarý hedef alýndý, söz konusu saldýrýlarda onlarca sivil hayatýný kaybetti.

Son iki aydýr yoðun hava saldýrýlarýna maruz kalan Ýdlib gerginliði azaltma bölgesinde, yalnýzca ocak ayýnda 211 sivil hayatýný kaybetti, bin 447'si yaralandý.

Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye sýnýrýnda yer alan Ýdlib, 4-5 Mayýs 2017 tarihli Astana toplantýsýnda "gerginliði azaltma bölgesi" ilan edilmiþti. Askeri muhalif ve rejim karþýtý silahlý gruplarýn kontrolündeki bölge, halen Esed rejimi ve zaman zaman Rusya’nýn saldýrýlarýna maruz kalýyor.

Kaynak: star.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0