En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Sancaktepe'de askeri araca saldýran teröristlere ömür boyu hapis cezasý

09 Ocak 2019 Çarşamba 15:40
106 0
Sancaktepe'de askeri araca saldýran teröristlere ömür boyu hapis cezasý

Mahkeme, 2 sanýðý aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet ve 154 yýl hapis cezasýna çarptýrýrken 3 sanýk hakkýnda beraat bir sanýk hakkýnda ise ayýrma kararý verdi.

Habertürk muhabiri Serdar Kulaksýz’ýn haberine göre, Ýstanbul 26. Aðýr Ceza Mahkemesi’nde görülen duruþmaya 3 tutuklu sanýk ile bir tutuksuz sanýk katýldý.

Mahkeme dava ile ilgili olarak kararýný açýkladý. Mahkeme tutuklu sanýklardan Ýrfan Kýlýç, Mehmet Akif Uslu hakkýnda “Devletin Birliðini ve ülke bütünlüðünü bozmak” suçundan ayrý ayrý aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet hapis cezasýna çarptýrdý. Mahkeme heyeti ayrýca, iki sanýðýn “tasarlayarak bombalamak suretiyle 9 kiþiyi öldürmeye teþebbüs” suçundan ayrý ayrý 9 kez 16 yýl hapis cezasýna çarptýrýlmasýna karar verdi. Mahkeme tehlikeli madde bulundurmak suçundan iki sanýðýn ayrýca 10 yýl hapis cezasýna çarptýrýlmasýna da hükmetti. Mahkeme heyeti böylece iki sanýðý aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet hapis ve 154 yýl hapis cezasýna çarptýrmýþ oldu.

Mahkeme heyeti, 3 sanýk hakkýnda beraat kararý verirken bir sanýk hakkýndaki dosyayý da ayýrdý.

Kaynak: star.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0