En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Savunma ihracatýnda yýl bitmeden rekor

07 Aralık 2018 Cuma 00:43
53 0
Savunma ihracatýnda yýl bitmeden rekor

Savunma ve havacýlýk sanayisi, yýl bitmeden ihracat rekoruna ulaþtý. Ýhracatta 2018 yýlýna önemli sözleþmeler sýðdýran savunma ve havacýlýk sanayisi, bunlarýn etkisi tam olarak ortaya çýkmadan en yüksek ihracat rakamýný yakaladý. Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi verilerine göre, savunma ve havacýlýk sektörü 2011’de 883 milyon 845 bin, 2012’de 1 milyar 260 milyon 810 bin, 2013’te 1 milyar 388 milyon 803 bin, 2014’te 1 milyar 647 milyon 799 bin, 2015’te 1 milyar 654 milyon 88 bin dolar ihracat gerçekleþtirdi. Sektör, 2016’da 1 milyar 677 milyon 116 bin, geçen yýl da 1 milyar 739 milyon 453 bin dolar ihracata imza attý. Geçen yýlýn 11 aylýk döneminde 1 milyar 535 milyon 529 bin dolarlýk ihracat yapan sektör, bu yýlýn ayný döneminde performansýný yüzde 16.05 artýrdý. Sektör yýl bitmeden 1 milyar 782 milyon 53 bin dolar rakamýný gördü. Böylece 2018 yýlý tamamlanmadan yýllýk bazdaki en yüksek savunma ve havacýlýk sanayisi ihracat rakamýna ulaþýldý. Sektörün son yýllarda 200 milyon dolarýn üzerinde gerçekleþen aralýk ayý ihracat performanslarý dikkate alýndýðýnda yýl sonunda 2 milyar dolarlýk eþiðin de aþýlmasý bekleniyor.

En fazla ihracat yaptýðý ülke ABD oldu. ABD’ye yapýlan ihracatýn ekonomik karþýlýðý 644 milyon 29 bin dolarý buldu. ABD’yi 211 milyon 684 bin dolarla Almanya izledi. En dikkat çekici artýþlar ise Umman ve Katar’da yaþandý. Umman’a geçen yýl yapýlan 13 milyon 377 bin dolarlýk ihracat, bu yýl 150 milyon 516 bin dolara çýktý. Katar’da ise 8 milyon 748 bin dolardan 70 milyon 981 bin dolara ulaþýldý.

Kaynak: star.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0