En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Arama sonuçları

1-10 sonuçları 1000 Sorgu için «avro»

07 Ocak 2019 Pazartesi 15:23 Trabzonspor, Juraj Kucka'ya ödemeyi yaptý

Alacaklarýný öne sürerek FIFA'ya giden Kucka'ya Trabzonspor, ödemesini gerçekleþtirdi. Trabzonspor Kulübü, alacaklarý gerekçesiyle FIFA'ya baþvuran Slovak oyuncu Juraj Kucka'ya ödeme yaptý. Bordo-mavili kulüp yetkililerinden alýnan bilgiye göre, Slovak oyuncunun ihtar süresinin son gününde 450 bin avroluk ödeme gerçekleþtirildiði ve bu sorunun ortadan 107

07 Ocak 2019 Pazartesi 14:06 AB'de perakende satýþlar, kasýmda bir önceki aya göre yüzde 0,7 arttý

Avrupa Birliði'nde (AB) perakende satýþlar, kasýmda bir önceki aya göre yüzde 0,7 artýþ gösterdi. Avrupa Ýstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin Kasým 2018 perakende satýþ verilerini yayýmladý. Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde perakende satýþlar, kasýmda ekim ayýna kýyasla yüzde 0,6, önceki yýlýn ayný dönemine göre de yüzde 1,1 yükseldi 101

31 Aralık 2018 Pazartesi 11:07 Küresel ekonomide yüzde 2,7 büyüme beklentisi

Berenberg Baþekonomisti Holger Schmieding, küresel ekonominin 2019 yýlýnda yüzde 2,7 büyüme kaydedeceðini bildirdi. Schmieding, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, politik popülizm ve korumacýlýðýn iki büyük risk olduðunu vurgulayarak, popülizmin ve hýzlanan ticaret savaþlarýnýn küresel ekonomide ciddi bir gerilemeye sebep olabileceðini aktardý 98

29 Aralık 2018 Cumartesi 11:14 Bu hafta borsada en çok Þiþecam kazandýrdý

Borsa Ýstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayý yüzde 1,55'lik kayýpla 90.435,33 puandan kapattý. Endeks, hafta içinde en düþük 90.107,39 puaný, en yüksek ise 92.435,66 puaný gördü. Ayný dönemde Borsa Ýstanbul Mali Endeksi yüzde 1,06'lýk azalýþla 99.858,16 puana, Sanayi Endeksi yüzde 2,16'lýk düþüþle 104.067,61 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 1,61'lik kayýpla 98

28 Aralık 2018 Cuma 17:09 Almanya'da enflasyon aralýkta yüzde 1,7 arttý

Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), bu yýlýn aralýk ayýnda 2017'nin ayný dönemine göre yüzde 1,7 arttý. Almanya Federal Ýstatistik Ofisi'nin (Destatis) öncü verilerine göre, Almanya’da enflasyon, bu yýlýn aralýk ayýnda geçen yýlýn ayný ayýna kýyasla yüzde 1,7'lik artýþ gösterdi. Kasýmda artýþ yüzde 2,3 olmuþtu. Yýllýk enflasyon ise Avrupa Merkez 83

21 Aralık 2018 Cuma 20:50 Juventus, uzattýðý sponsorluk anlaþmasýndan 408 milyon Euro kazanacak

Juventus Kulübünden yapýlan yazýlý açýklamada, 30 Haziran 2027'ye kadar sekiz sezon geçerli olacak yeni anlaþmanýn minimum 408 milyon avroluk gelir saðlayacaðý bildirildi. Siyah-beyazlý kulübün teknik sponsoru olan Adidas ile 2015-2016 sezonunda baþlayan anlaþmasý, 30 Haziran 2021'de sona erecekti. Yeni anlaþmanýn 2019-2020 sezonunda baþlayacaðý, Adidas'ýn 84

20 Aralık 2018 Perşembe 16:55 Bireysel yatýrýmcýya tahvil ihracý haftaya da devam edecek

Hazine, euro ve dolar cinsinden Devlet Tahvili ihracýnda talep toplama döneminin 24, 25 ve 26 Aralýk 2018 tarihlerinde devam etmesine karar verildiðini açýkladý. "12 Aralýk 2018 tarihli basýn duyurusunda, bireysel yatýrýmcýlara sunulan finansman araçlarýnýn çeþitlendirilmesi ve yatýrýmcý tabanýnýn geniþletilmesi amacýyla Avro ve ABD Dolar cinsinden Devlet 93

28 Kasım 2018 Çarşamba 18:31 Borsa, yüzde 0,59 deðer kazanarak 94.070,97 puana yükseldi

Borsa Ýstanbul'da BIST 100 endeksi, 554,01 puan artýþla 94.070,97 puandan kapandý. BIST 100 endeksi, güne 239,37 puan ve yüzde 0,26 artarak 93.756,33 puandan baþladý. Endeks, günün ilk yarýsýndaki sürekli müzayede bölümünü 654,84 puan ve yüzde 0,70 deðer kazanarak 94.171,80 puandan kapattý. Gün içinde en düþük 93.756,33 puaný, en yüksek 94.673,35 puaný 51

27 Kasım 2018 Salı 20:55 Almanya'da bir öðretmen baþörtülü olduðu için iþe kabul edilmedi

Almanya'nýn baþkenti Berlin'de, baþörtüsü taktýðý gerekçesiyle çalýþmasýna izin verilmeyen öðretmene tazminat ödenmesine hükmedildi. Berlin Brandenburg Eyalet Ýþ Mahkemesinden bugün açýklanan kararda, daha önce Berlin Ýþ Mahkemesinin verdiði davaya iliþkin kararýn haksýz olduðuna ve baþörtülü olduðu gerekçesiyle çalýþtýrýlmayan öðretmene 1,5 maaþ tutarýnda 34

23 Kasım 2018 Cuma 20:13 Almanya'nýn 2019 bütçesi mecliste onaylandý

Alman hükûmeti, 2019 yýlýnda savunma harcamalarý ödeneklerini artýrarak 43,2 milyar avroya çýkardý. Almanya Federal Meclisi (Bundestag), Bakanlar Kurulu’nda kabul edilen koaliasyon hükûmetinin 2019 yýlý bütçesini onayladý. Berlin'de Federal Meclis'te toplam 650 milletvekilinin katýldýðý oylamada 366 milletvekili "evet", 284'u "hayýr" oyu kullandý. Çekimser 25