En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Arama sonuçları

1-10 sonuçları 1000 Sorgu için «görüþme»

15 Ocak 2019 Salı 20:50 Belçika’nýn Flaman Bölgesi Hükümeti Suudi Arabistan’la ticaret görüþmelerini iptal etti

Belçika’nýn Flaman Bölgesi Hükümeti, gelen tepkilerin ardýndan Mart ayýnda Suudi Arabistan’la yapýlacak ticaret görüþmelerinin iptal edildiðini açýkladý Belçika’nýn Flaman Bölgesi Hükümeti, Suudi Arabistan'a yapýlacak ticaret gezisini iptal etti. Flaman Bölge Hükümeti Baþbakaný Geert Borgeois, yaptýðý açýklamada Mart ayýnda Suudi Arabistan’a yapýlacak 266

11 Ocak 2019 Cuma 17:01 Yunanistan'da öðretmenlerden olaylý gösteri

Yunanistan'ýn baþkenti Atina'da sözleþmeli öðretmenlerin düzenlediði protesto gösterisinde, bazý gruplar ile polis arasýnda arbede yaþandý. Çeþitli sendikalarýn çaðrýsýyla, kent merkezindeki Sintagma Meydaný'na yürüyen çoðunluðunu sözleþmeli öðretmenlerin oluþturduðu yüzlerce gösterici, öðretmenlerin atanma kriterlerini deðiþtiren yasa tasarýsýný protesto 108

02 Ocak 2019 Çarşamba 11:47 Zorunlu arabuluculukta anlaþma sayýsý 234 bini geçti

Ýþçi-iþveren uyuþmazlýðýnda 1 Ocak 2018 itibarýyla zorunlu hale getirilen arabuluculuk uygulamasýnda, bir yýlda 234 bin 327 uyuþmazlýk anlaþmayla sonuçlandý. Ýþ Mahkemeleri Kanunu'nun yürürlüðe girmesinin ardýndan iþçi ile iþveren uyuþmazlýklarýnda dava þartý haline getirilen arabuluculuk, 1 Ocak 2018'de uygulanmaya baþlandý. Adliyelerde kurulan arabuluculuk 107

01 Ocak 2019 Salı 21:50 Kuzey Kore liderinden 'ABD Baþkaný ile yeniden görüþme' mesajý

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un yýlbaþý dolayýsýyla yayýmladýðý mesajýnda, 'ABD Baþkaný Trump'la görüþmeye hazýrým.' dedi ve uyarýda bulundu, 'Yaptýrýmlara devam ederlerse yeni çýkýþ yollarý bulamayýz.' Yýlbaþý dolayýsýyla gece saatlerinde kameralar karþýsýna geçen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, "ABD Baþkaný Trump'la görüþmeye hazýrým." ifadelerine yer verdi 47

17 Aralık 2018 Pazartesi 23:31 Pentagon: Rusya’nýn görüþme teklifini yanýtlayacaðýz

Pentagon, Rusya'nýn INF Anlaþmasý konusunda ABD ile görüþmelerde bulunma teklifini yanýtlayacaklarýný açýkladý. ABD Savunma Bakanlýðý, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaþmasý (INF) konusunda askeri uzman görüþmeleri yapmak için Rusya’dan bir teklif aldýklarýný ve buna yanýt vereceklerini açýkladý. Bakanlýk, Rusya’dan ABD Savunma Bakaný James Mattis 46

09 Aralık 2018 Pazar 01:27 Çifti demir çubukla döve döve öldürmüþler

Ýzmir’de market iþleten karý-koca çiftin cinayetinde vahþi detaylar ortaya çýktý. Katil zanlýlarýna henüz ulaþýlamazken, talihsiz çiftin demir çubuklar ile darp edilerek öldürüldüðü belirlendi. Cansýz bedenleri bulunan Hasan Hüseyin Özkan (55) ve eþi Þenay Özkan (54), 24 saat açýk olan marketlerini iþletiyordu. Hasan Hüseyin ve eþi Þenay, geçen perþembe 47

06 Aralık 2018 Perşembe 23:47 Semih Özsoy'dan Ersun Yanal'a: Geleceksen þartsýz gel

Fenerbahçe yöneticisi Özsoy’un, basýna 6 aylýk teklifi kabul etmeyeceði yansýyan eski hocalarýna böyle çaðrýda bulunduðu öðrenildi. Sarý-Lacivertliler, Akhisar maçý sonrasý yeni teknik direktörü açýklayacak. SÜPER Lig’de tarihinin en kötü dönemini geçiren Fener’de Cocu’nun ayrýlmasýndan sonra baþlayan yeni teknik direktör tartýþmasý devam ediyor. Cocu’nun 97

04 Aralık 2018 Salı 13:34 Mega kentin sürücüsüz metrosu yerli yazýlýma emanet

Eskiþehir'deki bir firma tarafýndan yerli ve milli imkanlarla geliþtirilen SCADA yazýlýmý, 'mega kent' Ýstanbul'da yakýnda açýlmasý planlanan Kabataþ-Mecidiyeköy-Mahmutbey sürücüsüz metro hattýnýn idaresini saðlayacak. istanbul'da ilerleyen haftalarda açýlmasý planlanan 19 kilometrelik hattaki sürücüsüz metronun "anlýk bilgiler ve kayýtlý hata, durum" 57

01 Aralık 2018 Cumartesi 12:49 Fenerbahçe'de Tayfun Korkut sesleri..

Sarý-Lacivertliler, maliyeti de düþük olan Korkut'la 1 yýlý opsiyonlu 1.5 yýllýk anlaþmayý planlýyor Genç hoca baþarýsýz olursa sezon sonu, Ali Koç'un asýl hedefi olan Abdullah Avcý'ya gidilecek.. Ligdeki kötü gidiþe bir türlü dur diyemeyen Fenerbahçe birkez daha teknik adam operasyonu için düðmeye bastý... Geçici olarak göreve getirilen Erwin Koeman'la 35

01 Aralık 2018 Cumartesi 00:06 Trump Kuzey Kore ile yeni zirveye istekli

Arjantin'deki G-20 Liderler Zirvesi kapsamýnda ABD Baþkaný Donald Trump'ýn, Güney Kore Devlet Baþkaný Moon Jae-in ve Avustralya Baþbakaný Scott Morrison ile ayrý ayrý görüþtüðü bildirildi. Beyaz Saray Basýn Sözcülüðü, Trump'ýn Güney Kore ve Avustralya liderleriyle ayrý ayrý görüþtüðünü duyurdu. Sözcü Sarah Sanders tarafýndan yapýlan yazýlý açýklamada 60