En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Arama sonuçları

1-10 sonuçları 1000 Sorgu için «hükümet»

15 Ocak 2019 Salı 14:36 Almanya, Toll Collect þirketini kalýcý olarak millileþtirecek

Alman hükümeti, otoyallarý kullanan kamyonlardan geçiþ ücretleri toplayan Toll Collect þirketini kalýcý olarak millileþtirme kararý aldý. Almanya Ulaþtýrma Bakaný Andreas Scheuer, Toll Collect'i kalýcý olarak millileþtirmenin özel sektörden yeni bir operatör bulmaktan daha ucuz olacaðýný hesapladýklarýný belirtti. Yüzde 45 hissesi Daimler'e, yüzde 45 hissesi 192

11 Ocak 2019 Cuma 10:10 Cari iþlemler kasýmda 986 milyon dolar fazla verdi

Portföy yatýrýmlarý 1.720 milyon ABD dolarý tutarýnda net giriþ kaydetmiþtir. Alt kalemler itibarýyla incelendiðinde, yurtdýþý yerleþiklerin hisse senedi piyasasýnda 346 milyon ABD dolarý ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasýnda 482 milyon ABD dolarý net alýþ yaptýðý görülmektedir. Yurtdýþýnda gerçekleþtirilen tahvil ihraçlarýyla ilgili olarak, bankalar 92

10 Ocak 2019 Perşembe 21:21 ABD ve Ýran'dan art arda Irak'a üst düzey ziyaret

Irak Baþbakaný Adil Abdulmehdi, Ýran Petrol Bakaný Bijen Namdar Zengene ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Ýranlý heyetin Baðdat ziyaretinin ABD Dýþiþleri Bakaný Mike Pompeo'dan hemen bir gün sonra gerçekleþmesi dikkati çekti. Irak Baþbakaný Adil Abdulmehdi, Ýran Petrol Bakaný Bijen Namdar Zengene ve beraberindeki heyeti baþkent Baðdat'ta kabul 106

08 Ocak 2019 Salı 07:03 Suudi Arabistan'dan Yemen sýnýrýna takviye güç

Suudi Arabistan Ulusal Muhafýz Bakanlýðý, ülkesinin Yemen sýnýrýna takviye güç gönderdiðini açýkladý. Ulusal Muhafýz Bakanlýðýnýn Twitter hesabýndan yapýlan açýklamada, ülkenin güney sýnýrýný savunan güçlere katýlmak üzere takviye birliklerin yola çýktýðý belirtildi. Açýklamada ayrýca tanklarý taþýyan araçlarýn bulunduðu fotoðraflar paylaþýldý. Suudi 126

28 Aralık 2018 Cuma 11:44 Ýngiltere plastik poþetlerden alýnan ücreti iki katýna çýkaracak

Ýngiltere, tek kullanýmlýk plastik poþetlerden alýnan ücreti 2020 yýlýndan itibaren iki katýna çýkarmayý düþünüyor. Plastik atýk azaltma uygulamasýnýn marketlerin yaný sýra tüm maðaza ve dükkanlarda da uygulanmasý öngörülüyor. Ýngiltere'de perakende satýþ yapan büyük maðazalar 2015 yýlýndan beri plastik torba baþýna 5 peni (33 kuruþu) ücret alýyor. Hükümet 92

26 Aralık 2018 Çarşamba 00:04 Trump: Meksika sýnýrýnda duvar inþa edilmeden, hükümet açýlmayacak

ABD Baþkaný Donald Trump, Meksika sýnýrýna yapýlmasý planlanan duvar inþaatý için fon talepleri yerine gelene kadar federal hükümetin kapalý kalacaðýný söyledi. ABD’de Baþkan Donald Trump’ýn sýnýr duvarý için fon talebi siyasi bir çýkmaz oluþturdu. Trump, Washington’da ABD askerleri ile düzenlenen Noel etkinliðinde gazetecilere yaptýðý açýklamada, “Hükümetin 86

25 Aralık 2018 Salı 23:05 Asgari ücrette sevindiren artýþ

Asgari ücret, 2019 yýlýnda asgari geçim indirimi dahil brüt 2.558 lira, net 2.020 lira olarak belirlendi. Böylece net asgari ücret 417 TL artmýþ oldu. Evli ve 3 çocuklu çalýþan için asgari ücret asgari geçim indirimi dahil 2.155 TL liraya çýkacak. Yeni asgari ücretin iþverene maliyeti ise 3 bin 5 lira olacak. 7 milyon kiþinin beklediði yeni asgari ücret 92

19 Aralık 2018 Çarşamba 13:17 İran ekonomik sorunlar nedeniyle bütçeyi kıstı

İran, ekonomik baskılar nedeniyle 2019 yılı bütçesinde kısıtlamaya gitti. İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, başkent Tahran'da Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, hükümetin meclise sunduğu bütçede kısıtlamalara gidildiğini belirtti. Ekonomik sorunlar nedeniyle hem hükümet 98

19 Aralık 2018 Çarşamba 03:03 Sudan'da çatışmaların arkasında dış güçler var

Sudan Devlet Başkan Yardımcısı Faysal Hasan İbrahim, Güney Kordofan eyaletindeki çatışmaların dini sebeplerden değil dış güçlerin ajandaları ve arzularından kaynaklandığını belirtti. Faysal Hasan İbrahim, yaptığı yazılı açıklamada, isim vermediği dış güçlerin bölgede barışın sağlanmasını reddettiğini dile getirdi. İbrahim, Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey 40

10 Aralık 2018 Pazartesi 10:23 Macron Sarı Yelekliler ile bir arada

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Sarı Yelekliler temsilcileri ile Elysee Sarayı'nda bir araya geldi. Fransa'yı hafta sonu kasıp kavuran "Sarı Yelekliler" konusunda Cumhurbaşkanı Macron tamamen geri adım attı. Bu bağlamda çıkar yolu bulabilmek adına Cumhurbaşkanı Macron ve Bakanlar "Sarı Yelekliler"in temsilcileri ile bir araya geldi. Elysee Sarayı'nda 91