En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Arama sonuçları

1-10 sonuçları 1000 Sorgu için «internet»

14 Ocak 2019 Pazartesi 12:11 Samsung'un ilk çentikli telefonu: Galaxy M

Geçtiğimiz yıllarda akıllı telefonlarda bulunan çentikli ekran bir hayli popüler hale gelirken, Samsung'un ilk çentikli ekranlı telefonu Galaxy M olacak. Amiral gemisi Galaxy S ve Note serisi, orta seviye A serisi ve bütçe dostu J serisi bunlardan sadece bazıları. Şirket, şimdi ise yeni Galaxy M serisini tanıtmak için gün sayıyor. Yeni Samsung Galaxy 101

12 Ocak 2019 Cumartesi 22:14 Yemen'de petrol tanklarýnda yangýn: 10 yaralý

Yemen'in Aden kentinde bir petrol tankýnda çýkan ve geniþleyen yangýnda 10 iþçi yaralandý. Yerel kaynaklardan alýnan bilgiye göre, Aden kentinde hükümete baðlý bir petrol þirketinde bulunan petrol tankýnda dün gece yangýn çýktý. Ateþin söndürülememesi ve bir diðer tanka sýçramasý sonucu büyüyen yangýnda ilk belirlemelere göre 10 iþçinin yaralandýðý aktarýldý 96

10 Ocak 2019 Perşembe 21:21 ABD ve Ýran'dan art arda Irak'a üst düzey ziyaret

Irak Baþbakaný Adil Abdulmehdi, Ýran Petrol Bakaný Bijen Namdar Zengene ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Ýranlý heyetin Baðdat ziyaretinin ABD Dýþiþleri Bakaný Mike Pompeo'dan hemen bir gün sonra gerçekleþmesi dikkati çekti. Irak Baþbakaný Adil Abdulmehdi, Ýran Petrol Bakaný Bijen Namdar Zengene ve beraberindeki heyeti baþkent Baðdat'ta kabul 106

10 Ocak 2019 Perşembe 21:16 Sivas'ta hava sıcaklığı eksi 30 dereceye kadar düştü

Sivas'ın Gürün ilçesinde hava sıcaklığı sıfırın altında 30 dereceye kadar düşerken ilçe, Türkiye'nin en soğuk yeri olarak kayıtlara geçti. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden derlediği bilgilere göre, Sivas'ın Gürün ilçesi Göbekören köyünde bu sabah hava sıcaklığı sıfırın altında 29,8 derece olarak ölçüldü. Türkiye'nin en soğuk merkezi 87

10 Ocak 2019 Perşembe 18:45 Ege Denizi'nde art arda şiddetli depremler!

Merkez üssü Datça açıklarında 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 11 dakika sonra ise 4,7 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de, Muğla'nın Datça ilçesinin 208 kilometre açığında 4,8 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Akdeniz'de Datça açıklarında 97

09 Ocak 2019 Çarşamba 15:40 MSÜ sýnav tarihi ne zaman 2019 MSÜ sýnav baþvurularý ne zaman baþlayacak

2019 MSÜ sýnavý ve baþvuru tarihleri ne zaman? 2019 MSÜ sýnav baþvurularý ne zaman baþlayacak sorusunun yanýtý, sýnava katýlým saðlayan askeri öðrenci adaylarý tarafýndan sorgulanan ve araþtýrýlan konular arasýnda yer almaya devam ediyor. Kýsa bir zaman sonra baþlayacak olan 2019 MSÜ baþvurularý için ÖSYM tarih bilgisi paylaþtý. Milli Savunma Üniversitesi 116

02 Ocak 2019 Çarşamba 13:12 Yatýrýmcýlar sermaye piyasasý bilgilerine artýk cepten ulaþabilecek

KAP Mobil uygulamasý Merkezi Kayýt Kuruluþu (MKK) Genel Müdürü Murat Turgut'un katýlýmýyla MKK Genel Müdürlüðü'nde tanýtýldý. MKK'nýn Borsa Ýstanbul bünyesinde 2005 yýlýndan beri hizmet gösteren elektronik bir yazýlým devi olduðunu aktaran Turgut, "2019'a yatýrýmcýya yeni bir müjdeyle giriyoruz. Çok kullanýlan KAP'ýn mobil versiyonu ile yatýrýmcýnýn 82

29 Aralık 2018 Cumartesi 22:48 Ýhvan'dan Suriye'deki büyükelçiliklerin açýlmasýna tepki

Suriye'deki Müslüman Kardeþler Teþkilatý (Ýhvan), bazý Arap ülkelerinin Suriye'nin baþkenti Þam'daki büyükelçiliklerini yeniden açmalarýný 'bölgedeki teröre destek' ve rejimin insanlýða karþý iþlediði suçlarýn kabul edilmesi olarak deðerlendirdi. Bahreyn ve Birleþik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Suriye'deki iç savaþýn baþlamasýyla kapattýklarý büyükelçiliklerini 91

29 Aralık 2018 Cumartesi 07:33 OHAL Komisyonu 50 bin 300 baþvuruyu karara baðladý

OHAL Ýþlemleri Ýnceleme Komisyonundan yapýlan açýklamaya göre, kurumlardan intikal eden personel ve mahkeme dosyalarý, eski baþvurularla birlikte 451 bin evrakýn tasnif, kayýt ve arþivleme iþlemi tamamlandý. Komisyon, OHAL kapsamýnda yayýmlanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 125 bin 678'i kamu görevinden çýkarma olmak üzere 131 bin 922 tedbir iþlemi 49

28 Aralık 2018 Cuma 13:12 Ýmar Barýþý`na yoðun talep!

Trabzon Valiliði'ni ziyaret eden Çevre ve Þehircilik Bakaný Murat Kurum'u Vali Ýsmail Ustaoðlu, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Muhammet Balta, Adnan Günnar ve Salih Cora ile Trabzon Büyükþehir Belediye Baþkaný Orhan Fevzi Gümrükçüoðlu ve ilçe belediye baþkanlarý karþýladý. Valilik þeref defterini imzalayan Kurum, ilçe belediye baþkanlarýnýn da katýldýðý 95