En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Arama sonuçları

1-10 sonuçları 1000 Sorgu için «lira»

15 Ocak 2019 Salı 15:36 Hazine 4,1 milyar lira borçlandý

Bakanlýk, ilk ihalede 1 yýl (364 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracýný gerçekleþtirdi. Ýhalede hem basit hem bileþik faiz yüzde 18,98 oldu. Nominal teklifin 600,2 milyon lira olduðu ihalede, nominal satýþ 380 milyon lira, net satýþ 319,4 milyon lira olarak gerçekleþti. Kamu kuruluþlarýndan gelen 720 milyon liralýk teklifin tamamýnýn karþýlandýðý 206

15 Ocak 2019 Salı 13:12 Borsa günün ilk yarýsýnda 93.000 puaný aþtý

Günün ilk yarýsýnda BIST 100 endeksi, önceki kapanýþa göre 1.026,31 puan artarken, toplam iþlem hacmi 3 milyar lira düzeyinde gerçekleþti. Ýlk yarýda bankacýlýk endeksi yüzde 1,61, holding endeksi yüzde 1,37 deðer kazandý. Sektör endeksleri arasýnda en fazla kazandýran yüzde 1,99 ile iletiþim, en çok gerileyen ise yüzde 0,64 ile sigorta oldu. Dünya borsalarýndaki 177

14 Ocak 2019 Pazartesi 13:05 Son noktayý koydu! Satýlmayacak..

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde Boydak Holding merkezinde düzenlenen 2018 deðerlendirme toplantýsýna katýlan Tasarruf Mevduatý Sigorta Fonu (TMSF) Baþkaný Muhiddin Gülal, fona devredilen firmalarýn, baþarýlý finansal sonuçlarýyla ekonomiye güç katmaya devam ettiklerini söyledi. Enflasyonla Topyekun Mücadele Programý'na destek verdiklerini ifade eden Gülal 108

12 Ocak 2019 Cumartesi 01:48 Turizmde 12.5 milyar yatýrým göründü

Çevre ve Þehircilik Bakaný Murat Kurum, otellerin yüzde 70’inin 49 yýllýk tahsis süresini uzattýðýný açýkladý. 4 Mayýs 2018’de Resmi Gazete’de yayýmlanarak yürürlüðe giren düzenlemenin sonuçlarý hakkýnda bilgi veren Kurum, bugüne kadar 800 milyon lira tahsil edildiðini belirterek toplam taksit ödemeleriyle birlikte 2.5 milyar gelir elde edileceðini 103

11 Ocak 2019 Cuma 17:06 Ocak zammýyla birlikte emeklilerin eline geçecek parada en az 104,08 lira artýþ olacak

Milyonlarca emekli günlerce emekli maaþlarý için yapýlacak zam oranýný merakla bekledi. Emekli zammý için belirlenen oran 3 Ocak'ta belli oldu. Emekli maaþý yapýlan zam ile birlikte ne kadar oldu? Bað-kur emeklisi, memur emeklisi ve ssk emeklisi arasýndaki fark ne kadar oldu? Ýþte emekli maaþlarý hakkýnda tüm detaylar! Milyonlarca emeklinin beklediði 109

10 Ocak 2019 Perşembe 09:22 Kılıçdaroğlu'nun borçları için 3 ayda bir 730 bin lira

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, iftira ve hakaretleri nedeniyle kaybettiği tazminat davalarındaki paraları ödemekte zorlanınca, CHP'li vekillerin maaşlarının bir kısmını almaya karar verdi. Geçtiğimiz günlerde toplanan CHP grubunda, Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği tazminatları ödemek üzere bir fon oluşturulması kararlaştırıldı. Toplantıda, milletvekillerinin 85

09 Ocak 2019 Çarşamba 14:27 Mehmet Aydýn, INTERPOL'ün en çok arananlar listesine dahil edildi

Çiftlik Bank'ýn firari sahibi Mehmet Aydýn'ýn, INTERPOL'ün en çok arananlar listesine dahil edildiði bildirildi. Emniyet Genel Müdürlüðü Interpol-Europol Dairesi Baþkanlýðý, "Çiftlik Bank" adýyla kurduðu sistemle çok sayýda kiþiyi dolandýran ve daha sonra kayýplara karýþan Mehmet Aydýn'ýn INTERPOL'ün en çok arananlar listesine dahil edilmesi için giriþimde 111

09 Ocak 2019 Çarşamba 12:00 Erkek çocukları öpüştüren fenomen Gaga Bulut hakim karşısında!

İzmir’in Alsancak semtinde 100 lira verdiği erkek çocukları öpüştüren sosyal medya fenomeni “Gaga Bulut” lakaplı Bulut Altuğ’un tutuklu yargılandığı davanın görülmesine başlandı. İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Bulut Altuğ, tutuksuz sanık F.B.B., videoda yer alan çocuklar C.S. ve K.Y. ile taraf avukatları hazır bulundu 119

09 Ocak 2019 Çarşamba 11:16 Milyonerlerin mevduatý 1 trilyon 80 milyar lira oldu

AA muhabirinin Bankacýlýk Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediði bilgilere göre, yurt içinde ve dýþýnda yerleþik milyonerlerin toplam sayýsý Kasým 2018 itibarýyla 176 bin 320'ye çýktý. Böylece 2017 sonunda 138 bin 980 olan milyoner sayýsý, 11 ayda 37 bin 340 kiþi arttý. Milyonerlerin toplam mevduatý kasým sonu itibarýyla 1 trilyon 118

09 Ocak 2019 Çarşamba 09:05 'Asgari ücret teşviki' kanun teklifi Meclis'te

İşletmelere asgari ücret desteği, ev hanımlarına evlerinde ürettikleri ürünlerin vergiden muaf tutulmasını öngören kanun teklifi TBMM Başkanlığı'nda. AK Parti'nin, personel sayısı 500'ün altında olan işletmelere 150, 500 üstünde olan işletmelere 100 lira asgari ücret desteği verilmesi, ev hanımlarının evlerinde ürettikleri ürünlerin vergiden muaf tutulması 101