En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Arama sonuçları

1-10 sonuçları 1000 Sorgu için «memur»

11 Ocak 2019 Cuma 17:06 Ocak zammýyla birlikte emeklilerin eline geçecek parada en az 104,08 lira artýþ olacak

Milyonlarca emekli günlerce emekli maaþlarý için yapýlacak zam oranýný merakla bekledi. Emekli zammý için belirlenen oran 3 Ocak'ta belli oldu. Emekli maaþý yapýlan zam ile birlikte ne kadar oldu? Bað-kur emeklisi, memur emeklisi ve ssk emeklisi arasýndaki fark ne kadar oldu? Ýþte emekli maaþlarý hakkýnda tüm detaylar! Milyonlarca emeklinin beklediði 109

05 Ocak 2019 Cumartesi 11:51 65 yaþlýlýk aylýðý 2019 Ocak zammý ne kadar? Yeni zamlar ile yaþlýlýk maaþý ne kadar oldu?

65 yaþlýlýk aylýðý 2019 Ocak zammý ne kadar? Yeni zamlar ile yaþlýlýk maaþý ne kadar oldu? Yaþlýlýk maaþý nasýl alýnýr? 65 yaþ aylýðý ne zaman yatacak? sorularýna yanýt aranýyor. 3 Ocak'ta Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Aralýk ayý enflasyonu zam oraný açýklandý. Enflasyona göre engelli ve 65 yaþlýlýk 2019 yýlý maaþ zamlarý belli oldu. 65 yaþýný dolduranlar 92

04 Ocak 2019 Cuma 00:55 Memur ve emekliye en az % 10 zam

Yaklaþýk 12 milyon emeklinin merakla beklediði zam haberi enflasyon rakamlarýnýn açýklanmasýyla birlikte belli oldu. Memur ve memur emeklilerine yüzde 10.73, iþçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin aylýklarýna ise yüzde 10.19 zam geldi. Hazine ve Maliye Bakanlýðý’ndan yapýlan açýklamaya göre yapýlacak zamla birlikte aile yardýmý ödeneði dahil en düþük memur 67

17 Aralık 2018 Pazartesi 23:03 Bilecik'te sendika þube baþkanýna yapýlan silahlý saldýrý sonucu 9 kiþi adliyeye sevkedildi

Büro Memur-Sen Yalova Þube Baþkaný Mustafa Akýþ'ýn Bilecik'in Bozüyük ilçesinde silahla yaralanmasýyla ilgili 9 þüpheli, adliyeye sevk edildi. Olayla ilgileri bulunduðu gerekçesiyle önceki gün Eskiþehir ve Bozüyük'te gerçekleþtirilen eþ zamanlý operasyonda yakalanan M.K.A, M.F.P, F.K, Ý.M, T.D, M.G, H.G, Ö.A. ve O.S, iþlemlerinin ardýndan adliyeye götürüldü 33

14 Aralık 2018 Cuma 23:02 Memur emeklisinin maaþý yaklaþýk 630 lira artacak

Öðretmen, polis, hemþire ve din görevlileriyle idarecilere 3600 ek gösterge müjdesi mayýsta açýklanmýþtý. Baþkan Erdoðan’ýn müjdesini verdiði ek gösterge artýþý için taslak hazýrlandý. Listeye þube müdürleri, il müdürleri, üniversite sekreterleri ve belediyelerdeki daire baþkanlarýyla bölge müdürleri de girdi. Ek gösterge rakamlarý unvan, hizmet sýnýfý 90

23 Kasım 2018 Cuma 05:40 TÜÝK Kasým ayý enflasyon beklentisi ne kadar 2019 Memur emekli maaþý enflasyon zam oraný farký belli oldu mu

Memur emekli Kasým ayý enflasyon beklentisi zam farký 2018 TÜÝK enlasyon oraný tahmini ne kadar olacaðý konuþuluyor! Memur emekli maaþý enflasyon zam oraný farký kaç 2018 TÜÝK Kasým ayý enflasyon beklentisi ne kadar olacak! Kasým ayýnýn 2018 enflasyon rakamlarý heyecanla bekleniyor. Geçtiðimiz günlerde ekim ayýnýn enflasyon rakamlarý açýklanmasýnýn ardýndan 53

12 Kasım 2018 Pazartesi 10:52 Aðrý merkezli FETÖ operasyonunda muvazzaf askerlerin de aralarýnda olduðu 10 zanlý yakalandý

Aðrý merkezli 10 ilde, Fetullahçý Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapýlanmasý'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, aralarýnda muvazzaf askerler ile askerlerden ve infaz koruma memurlarýndan sorumlu 'mahrem imamlarý'nýn bulunduðu 10 zanlý gözaltýna alýndý. Aðrý Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnca yürütülen soruþturma kapsamýnda, örgütün "mahrem askeri yapýlanmasý" içerisinde 46

10 Kasım 2018 Cumartesi 23:18 Dönüþ Yürüyüþü hedefine ulaþtý

Katar’ýn Gazze’ye 80 milyon dolarlýk yardým yapmasýný deðerlendiren Hamas, abluka altýndaki kentteki ekonomik durumu iyileþtirecek adýmýn 30 Mart’tan bu yana her Cuma düzenlenen Büyük Dönüþ Yürüyüþü gösterileri sayesinde atýldýðýný bildirdi. Hamas yöneticilerinden Halil el-Hayye, “Dönüþ Yürüyüþü eylemleri, Gazze’ye uygulanan ablukanýn hafiflemesiyle 45

04 Kasım 2018 Pazar 14:02 TOKİ'den tüketiciye enflasyon müjdesi

TOKİ, alacaklarına uyguladığı enflasyon artış oranını yüzde 4'e sabitledi. TOKİ Başkanı Ergün Turan, TOKİ’den konut, iş yeri ve arsa alan vatandaşların geri ödemelerinde 6 ayda bir uygulanan dönemsel artış oranını 2019 yılı için sabitlediklerini vurgulayarak artış oranının enflasyon, TÜFE ve Yİ-ÜFE oranlarının altına çekildiğini açıkladı. Turan, alt gelir 27

30 Ekim 2018 Salı 08:25 Kılıçdaroğlu 29 Ekim'de neredeydi

CHP Lideri, Cumhuriyet Bayramı'nda Anıtkabir'deki törenden sonra adeta ortadan kayboldu. İtalya'nın kanallarıyla ünlü turistik kenti Venedik'de son 10 yılın en şiddetli sel olayını yaşıyor. Şiddetli yağışların vurduğu kentte sel felaketi ve baskınlar yaşanıyor. Profesyonel iş hayatında çokça duyulan beyaz yaka kavramı, yönetici, memur ya da kısaca masa başı pozisyonunda 19