En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Arama sonuçları

1-10 sonuçları 1000 Sorgu için «rekor»

10 Ocak 2019 Perşembe 14:42 Küresel gýda fiyatlarý geçen yýl düþtü

Birleþmiþ Milletler Gýda ve Tarým Örgütü'nden (FAO) yapýlan açýklamaya göre, uluslararasý pazarlarda tahýl, bitkisel yað, süt ürünleri, et ve þekerden oluþan beþ ana gýda maddesinin fiyatlarýnýn ve ticaretinin takibiyle ölçülen Gýda Fiyat Endeksi, Aralýk 2018'de bir önceki aya göre deðiþim göstermedi ve 161,7 puan oldu. Endeks, 2018 genelinde bir önceki 111

04 Ocak 2019 Cuma 22:45 Fenerbahçe'nin son kurbaný Baskonia oldu

THY EuroLeague'in 16. haftasýnda Fenerbahçe Beko, sahasýnda Baskonia karþýsýnda son periyotta zorlansa da salondan 96-87 galip ayrýldý. THY EuroLeague'in lideri Fenerbahçe Beko, 16. hafta maçýnda Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Ýspanyol ekibi Baskonia'yý konuk etti. 20 sayý olan fark, son periyotta 1'e kadar inse de Obradovic yönetimindeki Fenerbahçe 98

04 Ocak 2019 Cuma 22:37 Yýllýk ihracat günlük oldu

Türkiye, tüm olumsuz geliþmelere raðmen 2018’i tüm zamanlarýn ihracat rekoruyla kapattý. Türkiye’nin ihracatý 2018’de yüzde 7.1 artarak 168.1 milyar dolara yükseldi. 170 milyar dolarlýk baraj aþýlamasa da bu rakam 2014’teki 157.6 milyar dolarý 10.5 milyar dolar aþarak yeni bir rekor olarak kayýtlara geçti. Buna göre Türkiye, 2018’de ayda 14 milyar dolar 96

03 Ocak 2019 Perşembe 08:25 Bitcoin`in rekor düzeyine çýkacaðý öngörüleri gerçekleþmedi

- Piyasa analiz þirketi Fundstrat Global ortak kurucusu Tom Lee, 2018 Nisan ayýnda CNBC'ye yaptýðý açýklamada Bitcoin fiyatýnýn yýl sonuna kadar 25 bin dolar düzeyine yükseleceðini söylemiþ ve Bitcoin'in çok iyi bir risk kazanç oraný olduðunu ve fiyatýnýn yýl sonuna kadar 25 bin dolara yükseleceðini düþündüklerini söylemiþti. Nisan 2018'de 7 bin 500 düzeylerinde 100

24 Aralık 2018 Pazartesi 22:51 Ýnternetten kartlý harcama yüzde 50 arttý

Kasým ayýnda yer alan özel günlerde yapýlan kampanyalarýn da etkisiyle banka kartlarý ve kredi kartlarý ile toplam 13.5 milyar TL’lik rekor tutarda internetten ödeme yapýldý. Geçen yýlýn kasým ayý ile karþýlaþtýrýldýðýnda internetten ödeme tutarýndaki artýþ oraný yüzde 47 oldu. Ýnternetten ödeme, toplam kartlý ödemelerdeki büyümenin oldukça üzerinde 92

24 Aralık 2018 Pazartesi 10:35 Ýnternetten kartlý ödemeler kasýmda arttý

Bankalararasý Kart Merkezi, kasým ayý kartlý ödeme verilerini açýkladý. Buna göre, kasým ayý sonunda Türkiye'de 65,9 milyon adet kredi kartý ve 144,5 milyon adet banka kartý bulunuyor. Geçen yýlýn ayný dönemi ile kýyaslandýðýnda kredi kartý sayýsýnda yüzde 6'lýk, banka kartý sayýsýnda yüzde 11'lik artýþ yaþandý. Kasým sonu itibarýyla Türkiye'de kullanýlan 94

21 Aralık 2018 Cuma 20:50 Juventus, uzattýðý sponsorluk anlaþmasýndan 408 milyon Euro kazanacak

Juventus Kulübünden yapýlan yazýlý açýklamada, 30 Haziran 2027'ye kadar sekiz sezon geçerli olacak yeni anlaþmanýn minimum 408 milyon avroluk gelir saðlayacaðý bildirildi. Siyah-beyazlý kulübün teknik sponsoru olan Adidas ile 2015-2016 sezonunda baþlayan anlaþmasý, 30 Haziran 2021'de sona erecekti. Yeni anlaþmanýn 2019-2020 sezonunda baþlayacaðý, Adidas'ýn 84

18 Aralık 2018 Salı 21:12 Konut projelerinde yabancı yatırımcıların sayısı düştü

Yabancı yatırımcının konuta ilgisi azaldı. Yatırımcıların en çok tercih ettiği alan olan konut projeleri ilgiyi kaybetti.Yeni Konut Fiyat Endeksi'ne göre kasım ayında, markalı konut projeleri kapsamında gerçekleştirilen satışların yüzde 8'lik kısmı yabancı yatırımcılara yapıldı. Yabancı yatırımcı oranı ekim ayında yakaladığı son iki yılın rekor seviyesinin 86

18 Aralık 2018 Salı 09:41 Brent petrolün varili 58,66 dolar

Dün 60,42 dolardan güne baþlayan ve gün içinde 61,21 dolara kadar çýkan Brent petrolün varil fiyatý, bu sabah 58,98 dolardan açýldý. Brent petrolün varili saat 09.15 itibarýyla yüzde 0,54 azalýþla 58,66 dolardan iþlem görmeye baþladý. Ayný dakikalarda Batý Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 49,24 dolardan alýcý buldu. ABD Enerji Enformasyon Ýdaresi 79

18 Aralık 2018 Salı 00:46 Gökdelen tutkusu rekor getirdi

Çin 2018 yýlýnda 88 gökdelen inþaasýyla dünya gökdelen sayýsýnda Avrupa ve Amerika’yý geride býraktý. Uzun Binalar ve Kentsel Yaþam Konseyi’nin 2018 verilerine göre, dünya genelinde 2018 yýlýnda 200 metre ve üzerinde 143 gökdelen inþaa edildi. Toplam 88 gökdelen inþaasýyla Çin ilk sýrada yer alýyor. Çin’in baþkenti Pekin’deki Citic Tower, 2018 yýlýnda 91