En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Arama sonuçları

1-10 sonuçları 1000 Sorgu için «süreyi»

15 Ocak 2019 Salı 20:50 Brexit anlaþmasý Ýngiliz parlamentosunda yapýlan oylamada reddedildi

Ýngiltere Baþbakaný Theresa May'in AB ile vardýðý birlikten çýkýþ (Brexit) anlaþmasý Ýngiliz parlamentosunda 202 'Evet' oyuna karþýn 432 oyla reddedildi. Ýngiltere Baþbakaný Theresa May'in Avrupa Birliði (AB) ile vardýðý birlikten çýkýþ (Brexit) anlaþmasý Ýngiliz parlamentosu tarafýndan reddedildi. Ýngiliz parlamentosunda yapýlan oylamada Ýngiltere Baþbakaný 309

03 Ocak 2019 Perşembe 10:25 Ders dışı etkinliklerin önemi

Öğrencilerin derslerden arta kalan zamanlarını farklı etkinliklerle geçirmeleri başarılarında pay sahibi oluyor. Uzmanlar çocukların ders dışı etkinliklere en az derslere verdiği kadar önem vermesi gerektiğini söylüyor. Öğrenciler, koca bir yıl boyunca bir sürü sınava ve derse giriyorlar. Onların soluklanlamarı için yarıyıl tatili iyi bir zaman dilimi 97

07 Kasım 2018 Çarşamba 10:51 Genk maçýnda zaferin parolasý Ricardo Quaresma

Kartal’ýn Baþakþehir’le oynadýðý Süper Lig mücadelesinde cezalý olan Ricardo Quaresma, formasýna yarýn akþam Genk karþýsýnda geri dönecek. Karþýlaþma boyunca forvet hattýna yakýn oynayacak Portekizli futbolcu, sýk sýk uzaktan yapacaðý vuruþlarla gol peþinde olacak. Beþiktaþ’ýn Portekizli yýldýzý Ricardo Quaresma, Kara Kartal’ýn 11. hafta mücadelesinde 51

27 Ekim 2018 Cumartesi 16:47 SGK Baðkur Ocak ayý emekli zam oranlarý ekstra ödemeler Emekli memur maaþý hesaplama iþlemi

Emekli memur maaþýnýna ne kadar zam yapýlacaðý ya da emekli SGK Baðkur maaþýnýn nasýl hesaplandýðý merak konusu oldu. Google üzerinden sýklýkla araþtýlýrýlan konula arasýnda yer alan "Son dakika enflasyon tahminlerine göre 2019 yýlý en düþük memur ve emeklilerin maaþý ne kadar olacak? Çalýþanlar kaç lira maaþ alacak? Ocak ayý emekli ve memur zam oranlarý 87

02 Ekim 2018 Salı 10:33 Kýdem Tazminatý hesaplama nasýl yapýlýr 2018 Kýdem Tazminatý tavaný net brüt ne kadar

Kýdem Tazminatý hesaplama nasýl yapýlýr 2018 Kýdem Tazminatý tavaný net brüt ne kadar? Sorularýna yanýt aranýyor. Kýdem tazminatý son dakika haberleri araþtýrýlýyor. Çalýþan ve emeklileri yakýndan ilgilendiren Kýdem tazminatý hesaplama nasýl yapýlýr? Bilindiði üzere Temmuz 2018 itibariyle yeni kýdem tazminatý tavan ücreti 5.434,42 liraya yükseldi peki kýdem 45

14 Ağustos 2018 Salı 23:45 Kredi borcu yapýlandýrýlmasý için yönetmelik hazýrlandý

Bankacýlýk Düzenleme ve Denetleme Kurumu, þirketlerin bankalara olan kredi borçlarýnýn yeniden yapýlandýrýlmasý iþlemlerine yönelik yeni bir yönetmelik hazýrladý. Yönetmelikle, yapýlandýrma iþlemleri için 'Çerçeve Anlaþma' düzenlemesi yapýldý. Þirketlerin finansal sektöre olan borçlarýnýn yeniden yapýlandýrýlmasýnýn kapsamý, "Çerçeve Anlaþma"lar ile belirlenecek 26

19 Temmuz 2018 Perşembe 11:52 Alvaro Negredo'nun performansý Þenol Güneþ'i þaþýrttý

Beþiktaþ'ta teknik direktör Þenol Güneþ'in satýlýk listesine koyulmasýný istediði ancak daha sonra kampa dahil ettiði Negredo, idmanlarda gösterdiði performansla hocasýný þaþýrtýyor. Beþiktaþ'ta geçen sezonun son haftasýnda dizinden geçirdiði sakatlýk sebebiyle uzun süredir tedavi gören Alvaro Negredo, teknik direktör Þenol Güneþ'in kararý sonrasýnda 33

10 Temmuz 2018 Salı 19:24 Ýngiliz, Alman, Rus ve ABD'li diplomatlardan Putin ve Trump'a mektup: Tehlikeli nükleer sürükleniþi durdurabilirsiniz

Rusya Devlet Baþkaný Vladimir Putin ve ABD Baþkaný Donald Trump arasýnda 16 Temmuz'da yapýlacak zirve öncesi iki lidere mektup yazan Ýngiliz, Alman, Rus ve ABD'li diplomatlar, nükleer alandaki riskleri azaltmaya yönelik adýmlarý istiþare etme çaðrýsý yaptý. Eski Ýngiltere Savunma Bakaný Des Browne, Almanya'nýn eski ABD Büyükelçisi Wolfgang Ischinger 24

02 Temmuz 2018 Pazartesi 17:56 Mýsýr, Refah Sýnýr Kapýsý'ný yeniden açtý

Mýsýr resmi haber ajansý MENA'nýn haberine göre, Cumhurbaþkaný Abdulfettah es-Sisi, Refah Sýnýr Kapýsý'nýn, Gazze Þeridi'ndeki halkýn sýkýntýlarýný hafifletmek adýna insani durumlar ve mahsur kalanlar için çift yönlü olarak açýlmasý yönünde talimat verdi. Mýsýr makamlarý, 18 Mayýs'ta Refah Sýnýr Kapýsý'nýn ramazan ayý boyunca açýk kalacaðýný duyurmuþ 21

02 Temmuz 2018 Pazartesi 16:33 Mısır, Refah Sınır Kapısı'nı yeniden açtı

Mısır, Refah Sınır Kapısı'nı yeniden açtı KAHİRE (AA) - Mısır, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin dünyaya açılan tek kapısı durumundaki Refah Sınır Kapısı'nı 3 gün aradan sonra yeniden çift yönlü geçişlere açtı. Mısır resmi haber ajansı MENA'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Refah Sınır Kapısı'nın, Gazze Şeridi'ndeki halkın 23