En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Arama sonuçları

1-10 sonuçları 1000 Sorgu için «saldýrý»

15 Ocak 2019 Salı 00:57 Beyaz Saray Ýran’ý vurma planý istedi

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi’nin, Baðdat elçiliðine geçen yýl yapýlan saldýrýdan sonra, Ýran’a yönelik bir hücum için ABD Savunma Bakanlýðýndan savaþ planý istediði öne sürüldü.   Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyinin geçen yýl Ýran’a yönelik bir saldýrý için ABD Savunma Bakanlýðýndan (Pentagon) savaþ planý talebinde bulunduðu iddia edildi. Amerikan 114

06 Ocak 2019 Pazar 21:41 Yahudi yerleþimciler 2018’de Filistinlilere 482 saldýrý düzenledi

Ýþgal altýndaki Batý Þeria’da yaþayan Yahudi yerleþimciler, 2018 yýlýnda Filistinlilere yönelik 482 saldýrý düzenledi. Ýsrail’in Haaretz gazetesindeki haberde, iþgal altýndaki Batý Þeria’da bulunan illegal Yahudi yerleþim birimlerinde yaþayan yerleþimcilerin, 2018 yýlýnda Filistinlilere yönelik 482 saldýrý düzenlediði belirtilerek bu sayýnýn 2017’ye kýyasla 122

06 Ocak 2019 Pazar 20:25 Trump: ABD savaþ gemisine saldýran El Kaide liderini öldürdük

ABD Baþkaný Donald Trump, ABD savaþ gemisi USS Cole'a 2000 yýlýnda düzenlenen saldýrýnýn failinin öldürüldüðünü açýkladý. Twitter hesabýndan açýklamada bulunan Trump, "Büyük ordumuz, USS Cole'a yapýlan korkakça saldýrýda kaybedilen ve yaralanan kahramanlar için adalet saðladý. Bu saldýrýnýn lideri Cemal el Bedevi'yi öldürdük. El Kaide'ye karþý çalýþmalarýmýz 110

02 Ocak 2019 Çarşamba 19:30 Ýslam evrensel barýþ dinidir

‘2’nci Avrupa Müslümanlarý Buluþmasý’nda Prof. Ali Erbaþ, Fransýz Ýslamý, Alman Ýslamý, Avrupa Ýslamý gibi tanýmlamalar olamayacaðýný belirterek “Ýslam, dünyanýn her yerinde ayný evrensel deðerleri yaþatan bir barýþ dinidir” dedi.  Star Gazetesi’nin ‘Amaç Ýslam’ý tahrif etmek’, ‘Berlin ve FETÖ’den yeni fitne: Alman tipi Müslümanlýk!’ baþlýklarýyla manþete 44

30 Aralık 2018 Pazar 23:09 Almanya'da camiye boyalý saldýrý

Almanya'nýn Duisburg kentinde inþaatý devam eden bir caminin duvarýna hakaret içerikli yazýlar yazýldý. Ýslam Toplumu Milli Görüþ (IGMG) Teþkilatýna baðlý Duisburg Mevlana Camisi'ne düzenlenen saldýrýda ayrýca caminin duvarýna boyayla Yahudiliðin sembolü "Davud Yýldýzý" çizildi. Cami Derneði Baþkaný Hulusi Yüksel, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, saldýrý 37

22 Aralık 2018 Cumartesi 11:07 Ýran Basra Körfezi'nde 'Büyük Peygamber 12' tatbikatýna baþladý

Ýran Devrim Muhafýzlarý Ordusu, Basra Körfezi'nde saldýrý ve lojistik helikopterleriyle birlikte insansýz hava araçlarý ve komando birliklerinin de katýldýðý askeri tatbikata baþladý. Ýran devlet televizyonu, Devrim Muhafýzlarý Ordusu Kara Kuvvetleri'nin, Basra Körfezi'nde "Büyük Peygamber 12" adý verilen geniþ çaplý bir tatbikata baþladýðýný duyurdu 44

17 Aralık 2018 Pazartesi 23:03 Bilecik'te sendika þube baþkanýna yapýlan silahlý saldýrý sonucu 9 kiþi adliyeye sevkedildi

Büro Memur-Sen Yalova Þube Baþkaný Mustafa Akýþ'ýn Bilecik'in Bozüyük ilçesinde silahla yaralanmasýyla ilgili 9 þüpheli, adliyeye sevk edildi. Olayla ilgileri bulunduðu gerekçesiyle önceki gün Eskiþehir ve Bozüyük'te gerçekleþtirilen eþ zamanlý operasyonda yakalanan M.K.A, M.F.P, F.K, Ý.M, T.D, M.G, H.G, Ö.A. ve O.S, iþlemlerinin ardýndan adliyeye götürüldü 33

15 Aralık 2018 Cumartesi 20:02 Irak'ýn kuzeyine düzenlenen operasyonda 13 terörist öldürüldü

Irak'ýn kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatýnda 13 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlýðýnca, Irak'ýn kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatýnda üs bölgelerine saldýrý hazýrlýðýnda olan silahlý 13 bölücü teröristin etkisiz hale getirildiði bildirildi. Bakanlýðýn resmi Twitter hesabýndan yapýlan bilgilendirmede 31

11 Aralık 2018 Salı 17:28 TFF'den Þehit Altuð Verdi için baþsaðlýðý mesajý

Türkiye Futbol Federasyonu, silahlý saldýrý sonucu þehit olan Rize Emniyet Müdürü ve TFF Üst Klasman Temsilcisi Altuð Verdi için baþsaðlýðý mesajý yayýnladý. Türkiye Futbol Federasyonu, bugün silahlý saldýrýya uðrayarak þehit edilen Rize Emniye Müdürü ve TFF Üst Klasman Temsilcisi Altuð Verdi için baþsaðlýðý mesajý yayýnladý. 'Rize Emniyet Müdürü ve TFF Üst Klasman 89

04 Aralık 2018 Salı 15:39 Ýþ yerinde baþýndan vurulmuþ halde bulundu

Düzce'de, Demir doðrama iþiyle uðraþan Osman Tekin, iþ yerinde baþýndan vurulmuþ bulundu. Aðýr yaralanan Tekin, hastanede tedaviye alýndý. Olay öðleden sonra, Þerefiye Mahallesi Zübeyde Haným Sokak'ta meydana geldi. Demir doðrama iþiyle uðraþan Osman Tekin'in iþ yerinden gelen silah sesini duyan esnaf, dükkana koþtu. Osman Tekin'in baþýndan vurulduðunu 31