En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Arama sonuçları

1-10 sonuçları 1000 Sorgu için «satýþ»

16 Ocak 2019 Çarşamba 09:27 Türkiye`de geçen yýl 1,4 milyon konut satýldý

Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK), Aralýk 2018'e iliþkin konut satýþ istatistiklerini açýkladý. Buna göre, ülke genelinde geçen yýl 1 milyon 375 bin 398 konut, satýþ sonucu el deðiþtirdi. Konut satýþlarý 2018'de bir önceki yýla göre yüzde 2,4 geriledi. Konut satýþlarýnda Ýstanbul 234 bin 55 konut ile en yüksek paya (yüzde 17) sahip oldu. Ýstanbul'u 131 bin 161 konut 292

15 Ocak 2019 Salı 21:19 Serdar Aziz'e son teklif

Fenerbahçe, Galatasaray’ýn satýþ listesine koyduðu milli stoper Serdar Aziz için Sarý-Kýrmýzýlý takýmdan alacaðý olan 2.4 milyon euroyu bonservis bedeli olarak teklif etmeyi kararlaþtýrdý. STOPER bölgesi için Galatasaray’ýn gözüen çýkardýðý Serdar Aziz ile anlaþan ancak, Sarý-Kýrmýzýlýlar’ýn 4 milyon euro bonservis bedeli istemesi nedeniyle beklemeye 258

15 Ocak 2019 Salı 15:36 Hazine 4,1 milyar lira borçlandý

Bakanlýk, ilk ihalede 1 yýl (364 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracýný gerçekleþtirdi. Ýhalede hem basit hem bileþik faiz yüzde 18,98 oldu. Nominal teklifin 600,2 milyon lira olduðu ihalede, nominal satýþ 380 milyon lira, net satýþ 319,4 milyon lira olarak gerçekleþti. Kamu kuruluþlarýndan gelen 720 milyon liralýk teklifin tamamýnýn karþýlandýðý 206

09 Ocak 2019 Çarşamba 16:33 Serdar Adalý: Tolgay Arslan için Fenerbahçe ile görüþmeler devam ediyor

Beþiktaþ 2. Baþkaný Serdal Adalý, Tolgay Arslan transferi için Fenerbahçe ile görüþtüklerini açýkladý. Beþiktaþ 2. Baþkaný Serdal Adalý, Tolgay Arslan için flaþ Fenerbahçe açýklamalarýnda bulundu. TRT Spor'a konuþan Serdal Adalý, Tolgay Arslan transferi için Fenerbahçe ile görüþtüklerini belirtirken, ''Tolgay Arslan için Fenerbahçe ile görüþmeler devam 126

08 Ocak 2019 Salı 22:50 Abdülkadir’e 14 milyon euro

Premier Lig ekibi Bournemouth, Trabzonspor’un genç yýldýzý için kesenin aðzýný açtý. Ancak Baþkan Ahmet Aðaoðlu, “Abdülkadir ancak þampiyonluða oynayan büyük bir kulübe gidebilir” diyerek Ýngiliz kulübünün teklifini geri çevirdi. TRABZONSPOR’DA bu sezon yýldýzý iyice parlayan Abdülkadir Ömür için yeni bir transfer teklifi geldi. Liverpool’dan sonra bir baþka 105

07 Ocak 2019 Pazartesi 14:06 AB'de perakende satýþlar, kasýmda bir önceki aya göre yüzde 0,7 arttý

Avrupa Birliði'nde (AB) perakende satýþlar, kasýmda bir önceki aya göre yüzde 0,7 artýþ gösterdi. Avrupa Ýstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin Kasým 2018 perakende satýþ verilerini yayýmladý. Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde perakende satýþlar, kasýmda ekim ayýna kýyasla yüzde 0,6, önceki yýlýn ayný dönemine göre de yüzde 1,1 yükseldi 101

29 Aralık 2018 Cumartesi 11:14 Bu hafta borsada en çok Þiþecam kazandýrdý

Borsa Ýstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayý yüzde 1,55'lik kayýpla 90.435,33 puandan kapattý. Endeks, hafta içinde en düþük 90.107,39 puaný, en yüksek ise 92.435,66 puaný gördü. Ayný dönemde Borsa Ýstanbul Mali Endeksi yüzde 1,06'lýk azalýþla 99.858,16 puana, Sanayi Endeksi yüzde 2,16'lýk düþüþle 104.067,61 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 1,61'lik kayýpla 98

28 Aralık 2018 Cuma 11:44 Ýngiltere plastik poþetlerden alýnan ücreti iki katýna çýkaracak

Ýngiltere, tek kullanýmlýk plastik poþetlerden alýnan ücreti 2020 yýlýndan itibaren iki katýna çýkarmayý düþünüyor. Plastik atýk azaltma uygulamasýnýn marketlerin yaný sýra tüm maðaza ve dükkanlarda da uygulanmasý öngörülüyor. Ýngiltere'de perakende satýþ yapan büyük maðazalar 2015 yýlýndan beri plastik torba baþýna 5 peni (33 kuruþu) ücret alýyor. Hükümet 92

25 Aralık 2018 Salı 23:16 ÝTO, ihracatçýyý 38 fuara taþýyacak

Ýstanbul Ticaret Odasý (ÝTO) Baþkaný Þekib Avdagiç, Türkiye’nin ekonomisinin fuarlarla büyüdüðünü belirterek “Rotamýz, ihracattýr. Biz, Ýstanbul Ticaret Odasý olarak, 428 bin müteþebbis üyemizden aldýðýmýz güçle 2019’u, ‘Ekonomimize Global Nefes: Ýhracat Yýlý’ ilan ediyoruz” dedi. Avdagiç, ilk kez ihracat yapan ya da iki yýl arka arkaya ihracat yapmamýþ 102

25 Aralık 2018 Salı 09:20 Küresel piyasalar Noel tatiline tepetaklak girdi

ABD'de dün yarým gün iþlem gerçekleþtirilen New York borsasýnda sert düþüþler görüldü. ABD Baþkaný Donald Trump'ýn ABD Merkez Bankasý'ný (Fed) eleþtirmeye devam etmesinin ardýndan Dow Jones endeksi yüzde 2,91, S&P 500 endeksi yüzde 2,71 ve Nasdaq endeksi de yüzde 2,21 deðer kaybetti. S&P 500 endeksi 4’üncü haftaya taþýdýðý satýcýlý seyirle 17 Nisan 2017'den bu yana gördüðü 110