En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Arama sonuçları

1-10 sonuçları 1000 Sorgu için «soruþturma»

14 Ocak 2019 Pazartesi 17:41 Yakalanan çið köfteci Murat Sivrikaya FETÖ'den tutuklandý

Ýzmir Mali Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü ekiplerinin, sahte kimlikle yakaladýðý, bir yýldýr FETÖ üyesi suçlamasýyla aranan, Türkiye genelinde bin 100 çið köfte þubesi bulunan iþadamý Murat Sivrikaya, çýkarýldýðý mahkemece tutuklandý. Ýzmir Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnýn talimatý ile yürütülmekte olan FETÖ/PDY Silahlý Terör Örgütüne Üye Olma suçlamasýyla 101

14 Ocak 2019 Pazartesi 07:46 Ferhat Tunç, Atatürk Havalimaný'nda gözaltýna alýndý

Ferhat Tunç, Diyarbakýr'da yürütülen bir soruþturma kapsamýnda Atatürk Havalimaný'nda gözaltýna alýnarak, adliyeye sevk edildi. Alýnan bilgiye göre, dün akþam tarifeli uçakla Almanya'dan gelen Tunç hakkýnda, pasaport iþlemleri sýrasýnda, Diyarbakýr'da yürütülen bir soruþturma kapsamýnda yakalama kararý olduðu tespit edildi. Burada gözaltýna alýnan Tunç, Ýstanbul 102

10 Ocak 2019 Perşembe 23:59 Çiftlikbank'ýn sosyal medya sorumlusu yakalandý

Çiftlik Bank'a yönelik soruþturma kapsamýnda, sistemin 'sosyal medya sorumlusu' olduðu iddiasýyla hakkýnda yakalama kararý bulunan U.K, Çekmeköy'de saklandýðý evde gözaltýna alýndý Anadolu Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'ndan yapýlan yazýlý açýklamada, kamuoyunda Çiftlik Bank olarak bilinen sistemin kurucularý hakkýnda "suç iþlemek amacýyla örgüt kurma", "suç örgütüne 108

10 Ocak 2019 Perşembe 22:23 Emre Belözoðlu'na FETÖ soruþturmasý

FETÖ’NÜN futbol yapýlanmasýna iliþkin dava devam ediyor. Ýstanbul Cumhuriyet Baþsavcýlýðý tarafýndan eski milli futbolcular Bekir Ýrtegün, Uður Boral, Zafer Biryol, Ömer Çatkýç’ýn da aralarýnda yer aldýðý 6 sanýðýn bulunduðu FETÖ’nün futbol yapýlanmasýna iliþkin dava kapsamýnda Medipol Baþakþehir’in kaptaný Emre Belözoðlu hakkýnda soruþturma yürütüldüðü 108

09 Ocak 2019 Çarşamba 14:27 Mehmet Aydýn, INTERPOL'ün en çok arananlar listesine dahil edildi

Çiftlik Bank'ýn firari sahibi Mehmet Aydýn'ýn, INTERPOL'ün en çok arananlar listesine dahil edildiði bildirildi. Emniyet Genel Müdürlüðü Interpol-Europol Dairesi Baþkanlýðý, "Çiftlik Bank" adýyla kurduðu sistemle çok sayýda kiþiyi dolandýran ve daha sonra kayýplara karýþan Mehmet Aydýn'ýn INTERPOL'ün en çok arananlar listesine dahil edilmesi için giriþimde 111

07 Ocak 2019 Pazartesi 15:57 Rekabet Kurulu`ndan Google`a soruþturma!

Google’ýn genel arama hizmetlerine yönelik yaptýðý algoritma güncellemeleri ve Adwords reklamlarý ile hakim durumunu kötüye kullanarak teþebbüslerin faaliyetlerini zorlaþtýrdýðý iddiasýný içeren baþvuru üzerine yürütülen ön araþtýrma Rekabet Kurulunca karara baðlandý. Ön araþtýrmada elde edilen bilgi, belge ve yapýlan tespitleri 13.12.2018 tarihli toplantýsýnda 85

07 Ocak 2019 Pazartesi 14:34 Metin Akpýnar hakkýnda fezleke hazýrlandý

Oyuncu Metin Akpýnar hakkýnda bir televizyon programýndaki sözleri nedeniyle baþlatýlan soruþturma kapsamýnda, 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karþý silahlý isyana tahrik etme' suçundan fezleke hazýrlandý. Anadolu Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnca, oyuncu Metin Akpýnar hakkýnda, konuk olduðu Halk TV'deki bir programda sarf ettiði sözler nedeniyle "halký hükümete 96

02 Ocak 2019 Çarşamba 19:30 FETÖ'nün 'okul' yapýlanmasý davasýnda 35 kiþiye hapis cezasý

Denizli'de, Fetullahçý Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruþturma kapsamýnda kapatýlan 13 özel okul ve bir bakýmevinin yetkilileri ile bazý çalýþanlarýndan oluþan 49 sanýðýn yargýlandýðý davada karar açýklandý. Denizli 2. Aðýr Ceza Mahkemesince Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki salonda yapýlan duruþmaya, tutuklu ve tutuksuz sanýklar ile avukatlarý ve sanýk 91

15 Aralık 2018 Cumartesi 22:54 Ýstanbul'da gerçekleþtirilen gasp operasyonunda 5 kiþi tutuklandý

Ýstanbul’da, internet üzerinden yasa dýþý bahis oynatan kiþileri gasbettikleri iddiasýyla gözaltýna alýnan 9 þüpheliden 5’i tutuklandý. Asayiþ Þube Müdürlüðü Gasp Büro Amirliði ekipleri, internet üzerinden yasa dýþý bahis oynatan çok sayýda þüphelinin elde ettikleri haksýz kazancý bankalardan çektikten kýsa süre sonra kendilerini polis olarak tanýtan 49

15 Aralık 2018 Cumartesi 21:48 'Baþörtülü bu sektörde çalýþamaz' diyen yapýmcý hakkýnda suç duyurusunda bulundu

Ýstanbul'da yapým koordinatörlüðü yapan Zeynep Sebiha Alpaslan, baþörtülü olduðu için kendisini film çekim ekibine dahil etmeyen yapýmcý hakkýnda, savcýlýða suç duyurusunda bulundu. Ýstanbul'da yapým koordinatörlüðü yapan Zeynep Sebiha Alpaslan, yapýmcý M.Ç.'nin kiþilik haklarýna aykýrý ve ayrýþtýrýcý cümlelerle kendisini aþaðýlamasý sonucu oluþan maddi 38