En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Arama sonuçları

1-10 sonuçları 1000 Sorgu için «tek»

15 Ocak 2019 Salı 20:50 Belçika’nýn Flaman Bölgesi Hükümeti Suudi Arabistan’la ticaret görüþmelerini iptal etti

Belçika’nýn Flaman Bölgesi Hükümeti, gelen tepkilerin ardýndan Mart ayýnda Suudi Arabistan’la yapýlacak ticaret görüþmelerinin iptal edildiðini açýkladý Belçika’nýn Flaman Bölgesi Hükümeti, Suudi Arabistan'a yapýlacak ticaret gezisini iptal etti. Flaman Bölge Hükümeti Baþbakaný Geert Borgeois, yaptýðý açýklamada Mart ayýnda Suudi Arabistan’a yapýlacak 254

15 Ocak 2019 Salı 15:38 Avrupa Parlamentosu`nda euronun 20. yýlý kutlandý

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Strazburg'da gerçekleþtirilen Genel Kurulu'nda europara biriminin yürürlüðe girmesinin 20. yýlý dolayýsýyla özel oturum düzenlendi. Oturumda konuþan Avrupa Birliði (AB) Komisyon Baþkaný Jean-Claude Juncker, 1999 yýlýnda baþlayan euro giriþiminin bugün baþarýya ulaþtýðýný gördüklerini söyledi. Baðýmsýz faaliyet gösteren Avrupa 187

15 Ocak 2019 Salı 14:12 Türk ilaç endüstrisinde önemli hamle! Dünyaya açýlacaklar..

Biyoteknoloji alanýndaki giriþimcilerin küresel baðlantýlara eriþiminde ve büyümesinde hýzlandýrýcý rol oynamayý amaçlayan BIO Startup Programý’nýn dördüncüsü için baþvuru süreci baþladý. Yürütücülüðünü ReDis Innovation'ýn üstlendiði biyoteknoloji temalý hýzlandýrýcý programý bu seneden itibaren Araþtýrmacý Ýlaç Firmalarý Derneði (AIFD) tarafýndan desteklenecek 179

14 Ocak 2019 Pazartesi 08:21 Tarým Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi, Aralýk 2018'de bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 15,89 arttý

Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK), 2018 yýlý aralýk ayýna iliþkin Tarým ÜFE verilerini açýkladý.Buna göre, aralýkta bir önceki aya göre yüzde 3,28 artarak 141,87 deðerini alan Tarým ÜFE, bir önceki yýlýn aralýk ayýna göre ise yüzde 15,89 arttý. Tarým ÜFE, 12 aylýk ortalamalara göre ise yüzde 11,65 yükseldi. Tarým ve avcýlýk ürünlerinde aylýk deðiþim yüzde 101

12 Ocak 2019 Cumartesi 17:37 Rusya'nýn tek uzay teleskobu olan Spektr-R ile baðlantý kurulamýyor

Rusya’nýn tek uzay radyo teleskobunun artýk Dünya’dan gelen komutlara yanýt vermediði bildirildi. Rusya’nýn tek uzay radyo teleskobu olan Spektr-R uydusunun haberleþme sistemlerinin bazýlarýnýn çalýþmayý durdurduðu, artýk Dünya’dan gelen komutlara yanýt vermediði bildirildi. Rus Bilimler Akademisi'nin (RAS) bir alt kuruluþu olarak görev yapan Astro Uzay Merkezi 96

12 Ocak 2019 Cumartesi 04:27 Hayali seçmen skandalı! Boş yazlıklardan çıktı

İstanbul’daki Sedef Adası’nda boş durumdaki yazlık evlere kayıtlı seçmenler olduğu iddia edildi. Adalar Belediye Başkanı Atilla Aytaç, “Bu ahlaki değil. YSK’ya itiraz ettik. İşin sonuna kadar takipçi olacağız” dedi. İstanbul'daki hayali seçmenlere yenileri eklendi. CHP İl Başkanlığı, Adalar'da 500 hayali seçmen tespit ettiklerini açıklamıştı. Üsküdar'da 111

11 Ocak 2019 Cuma 00:28 2019 Survivor son dakika kadro yarýþmacýlarý kim 2019 Survivor Hakan Kanýk kimdir nereli kaç yaþýnda

Survivor Türkiye-Yunanistan'ýn ilk yarýþmacýsý MasterChef programýnda adýný duyuran Hakan Kanýk oldu. Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan'da Türkiye adaylarý belli oldu. Survivor 2019 yayýn tarihini açýklayan Acun Ilýcalý, adaylarýn oylamayla yarýþmaya katýlacaðýný dile getirdi. Ilýcalý, Survivor'a gidecek ilk ismin Hakan Kanýk olduðunu duyurdu. Survivor 115

10 Ocak 2019 Perşembe 09:36 İtalya Başbakan Yardımcısı Salvini: AB diye bir şey yok

İtalya Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini, Avrupa Birliği'nin her şeye tek taraflı olarak karar verdiğini, bu nedenle de Avrupa Birliği'nin var olamadığını açıkladı. İngiltere'nin Brexit ile Avrupa Birliği'nden ayrılması, Fransa ile Almanya'yı birbirine daha çok yakınlaştırdı. Fransa; Almanya'yla hem askeri, hem de ticari olarak iş birliği kararı aldı. Bu alınan 109

10 Ocak 2019 Perşembe 06:16 Türkiye'nin ilk ekolojik oyuncak yapan lisesi

Türkiye'de ilk kez ekolojik ahşap oyuncak üretimine başlayan Samsun Tekkeköy Ali Emine Kahvecioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, oyuncak üretimi yapıyor. ÇKP'nin Global Times gazetesi, "Mıng'ın serbest bırakılması Kanada için tek seçenek." açıklamasında bulundu. Türkiye'ye yaptığı ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kendisine randevu verilmeyen 113

09 Ocak 2019 Çarşamba 15:54 Bakan açıkladı! Ücretli poşetlerde yeni uygulama: Zorunlu hale getirdik

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum "Poşetlerin bir yüzeyinde çevreci slogan ve sıfır atık logosu kullanımını zorunlu hale getirdik" dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, plastik poşetlerin ücretlendirilmesine ilişkin "Marka ve logolar, poşetin tek yüzeyinde yer alacak ve alanın yüzde yirmisini geçemeyecek. Ücrete tabi tutulan poşetlerin çift kat kalınlığı 108