En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Arama sonuçları

1-10 sonuçları 1000 Sorgu için «ticaret»

15 Ocak 2019 Salı 20:50 Belçika’nýn Flaman Bölgesi Hükümeti Suudi Arabistan’la ticaret görüþmelerini iptal etti

Belçika’nýn Flaman Bölgesi Hükümeti, gelen tepkilerin ardýndan Mart ayýnda Suudi Arabistan’la yapýlacak ticaret görüþmelerinin iptal edildiðini açýkladý Belçika’nýn Flaman Bölgesi Hükümeti, Suudi Arabistan'a yapýlacak ticaret gezisini iptal etti. Flaman Bölge Hükümeti Baþbakaný Geert Borgeois, yaptýðý açýklamada Mart ayýnda Suudi Arabistan’a yapýlacak 266

15 Ocak 2019 Salı 15:38 Ýþletme gelirini en fazla artýran kulüp Galatasaray

Uluslararasý denetim, vergi ve danýþmanlýk þirketi KPMG Küresel Spor Danýþmanlýðý Bölümü Football Benchmark ekibi tarafýndan 2017-2018 sezonunun iþ performanslarýnýn deðerlendirildiði "Avrupa Þampiyonlarý 2019 Raporu" yayýmlandý. Avrupa'nýn önde gelen sekiz liginin þampiyonlarýnýn iþ performansý göstergelerinin incelendiði raporda, FC Barcelona, FC Bayern 219

15 Ocak 2019 Salı 05:52 Kuru soğanda gümrük vergisi sıfırlandı

Geçici olarak sıfırlanan gümrük vergisiyle soğan fiyatlarında düşüş yaşanabilir. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, kuru soğan ithalatında gümrük vergisi 28 Şubat'a kadar (bu tarih dahil) yüzde sıfır olarak uygulanacak. Ticaret Bakanlığınca yürütülen kararın, kuru soğan fiyatlarındaki artışın 104

14 Ocak 2019 Pazartesi 15:16 Rusya`nýn dýþ ticaret fazlasý arttý

Rusya Federal Gümrük Servisi (FTS) verilerine göre, ülkenin ihracatý geçen yýlýn 8 ayýnda 2017'nin ayný dönemine kýyasla yüzde 27,5 yükselerek 410,2 milyar dolara, ithalatý da yüzde 6,4’lük artýþla 218,8 milyar dolara çýktý. Söz konusu dönemde Rusya'nýn toplam ticaret hacmi 2017’ye göre yüzde 19,3 artarak 629 milyar dolara yükselirken, dýþ ticaret fazlasý 115

12 Ocak 2019 Cumartesi 01:45 Dünya savunma ligine yeni Türk aday

Savunma sanayisindeki cirolarýn dikkate alýnarak yapýlan dünyanýn ilk 100 savunma sanayisi þirketi listesinde Türk savunma sanayisi þirketlerinden ASELSAN, Türk Havacýlýk ve Uzay Sanayisi, ROKETSAN ve STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AÞ yer alýyor. Bu listeye þimdi HAVELSAN da girecek. Þirket 2018’deki baþarýlý performansýyla dikkati 113

11 Ocak 2019 Cuma 17:26 Beþiktaþ'tan KAP'a Fikret Orman açýklamasý

Beþiktaþ Kulübü, yönetim kurulundaki görev deðiþiklikleri hakkýnda KAP'a bir açýklama yaptý. Þirketimizin 09.01.2019 tarihinde yapýlan Olaðan Genel Kurul Toplantýsýnda, 2 yýl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine; Fikret Orman, Ahmet Ürkmezgil, Deniz Atalay, Metin Albayrak ile Baðýmsýz Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Cenk Sümer ve Tarkan 117

10 Ocak 2019 Perşembe 07:42 Brent petrolün varili 60,80 dolardan iþlem görüyor

Brent petrolün varili uluslararasý piyasalarda 60,80 dolardan iþlem görüyor. Dün 59,15 dolardan güne baþlayan ve gün içinde 61,69 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatý, bu sabah 61,03 dolardan açýldý. Brent petrolün varili saat 09.20 itibarýyla yüzde 0,4 düþüþle 60,80 dolardan iþlem gördü. Ayný dakikalarda Batý Teksas türü (WTI) ham petrolün 132

10 Ocak 2019 Perşembe 07:42 Açýlýþta BIST 100 endeksi, yüzde 0,08 artýþla 91.226,40 puana çýktý

Borsa Ýstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,08 deðer kazancýyla 91.226,40 puandan baþladý. Açýlýþta BIST 100 endeksi, 69,52 puan ve yüzde 0,08 artýþla 91.226,40 seviyesine çýktý. Bankacýlýk endeksi yüzde 0,01, holding endeksi yüzde 0,23 deðer kazandý. Sektör endeksleri arasýnda en fazla kazandýran yüzde 1,23 ile biliþim, en çok gerileyen ise yüzde 135

08 Ocak 2019 Salı 06:34 ÝZBAN'daki grev kararý ertelendi

Ýzmir Banliyö Taþýmacýlýðý Sistemi Ticaret AÞ'ye (ÝZBAN) baðlý iþ yerlerindeki grev Cumhurbaþkaný kararý ile 60 gün süreyle ertelendi. Türkiye Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan imzasýyla Resmi Gazete'de yayýmlanan karara göre, ÝZBAN'a baðlý iþ yerlerinde Türkiye Demiryolu Ýþçileri Sendikasý tarafýndan uygulanmakta olan grevin "þehir içi toplu taþýma 88

06 Ocak 2019 Pazar 00:15 Ýzmir’e RES yatýrýmý 2 milyar dolarý aþtý

Ýzmir Kalkýnma Ajansý (ÝZKA) Genel Sekreteri Mehmet Yavuz, kentin Türkiye’deki rüzgar enerjisi üretiminin yaklaþýk yüzde 20’sini tek baþýna gerçekleþtirdiðini belirterek, “Ýzmir’e kurulan yüzlerce rüzgar türbininin toplam kurulu gücü bin 300 megavatý geçerken, kente yapýlan rüzgar yatýrýmý 2 milyar dolar seviyesine ulaþtý” dedi. Yavuz, Ýzmir’de rüzgar 119