En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Suudi Arabistan, BMGK'ya, Ýsrail'in Yahudi yerleþim birimleri faaliyetlerinin durmasý için harekete geçme çaðrýsý yaptI

15 Ocak 2019 Salı 17:20
264 0
Suudi Arabistan, BMGK'ya, Ýsrail'in Yahudi yerleþim birimleri faaliyetlerinin durmasý için harekete geçme çaðrýsý yaptI

Suudi Arabistan, Birleþmiþ Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK), Ýsrail'in Yahudi yerleþim birimleri faaliyetlerinin durmasý için harekete geçme çaðrýsýnda bulundu.

Suudi Arabistan resmi ajansý SPA'da yer alan habere göre, Bakanlar Kurulu'nun Kral Selman bin Abdulaziz baþkanlýðýndaki haftalýk toplantýsýnýn ardýndan yapýlan yazýlý açýklamada Filistinlilerin, iþgalci Ýsrail makamlarýnýn, gerginliði artýrýcý uygulamalarýna maruz kaldýðý, Yahudi yerleþim birimleri inþa faaliyetlerinin sürdüðü ve Filistinlilere ait arazilerin ele geçirilmeye devam edildiði belirtildi.

Açýklamada, BMGK'ya Ýsrail'in Yahudi yerleþim birimleri faaliyetlerinin durmasý için sorumluluðunu üstlenme ve harekete geçme çaðrýsýnda bulunuldu.

Ýsrail'in Haaretz gazetesinde geçen hafta yer alan haberde, Batý Þeria'nýn Beytullahim kentinin güney kesimindeki Efrat Yahudi yerleþim biriminin geniþletilmesi için Ýsrail hükümetinin geçen ay Ýskan Bakanlýðýna bin 200 dönüm arazi tahsis ettiði belirtilmiþti.

Geniþletme projesi kapsamýnda Efrat Yahudi yerleþim birimi bünyesinde oluþturulacak yeni mahallenin Gush Etzion Yahudi yerleþim birimine baðlanacaðý, böylece Beytullahim'in güney kesiminin tamamen yerleþim birimleriyle kuþatýlacaðý ifade edilmiþti.

Ýsrail'in 1967'deki savaþýn ardýndan iþgal ettiði Batý Þeria'da yaklaþýk 250 yasa dýþý Yahudi yerleþim birimi bulunuyor. Bu yerleþim birimlerinde 600 binden fazla Yahudi yerleþimci yaþýyor.

Uluslararasý hukuka göre, iþgal altýndaki topraklardaki tüm Yahudi yerleþim birimleri yasa dýþý kabul ediliyor.

Kaynak: star.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0