En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Türkiye'den 118 ülkeye fýndýk ihracý

10 Kasım 2018 Cumartesi 09:55
43 0
Türkiye'den 118 ülkeye fýndýk ihracý

AA muhabirinin Doðu Karadeniz Ýhracatçýlar Birliði (DKÝB) verilerinden yaptýðý derlemeye göre, yýlýn 10 aylýk döneminde 118 ülkeye, 220 bin 193 ton fýndýk satýldý. Söz konusu ihracattan 1 milyar 294 milyon 259 bin dolar gelir elde edildi.

Bu dönemde en fazla ihracat 316 milyon 488 bin dolarla Almanya'ya yapýldý. Bu ülkeyi 219 milyon 350 bin dolarla Ýtalya, 85 milyon 656 bin dolarla Fransa izledi.

Trabzon'dan ise ocak-ekim döneminde 64 ülkeye 82 bin 947 ton fýndýk ihraç edilerek, karþýlýðýnda 496 milyon dolar kazanç saðlandý.

DKÝB Yönetim Kurulu Baþkan Vekili Ahmet Hamdi Gürdoðan, AA muhabirine, fýndýk ihracatýnda Trabzon'un birinci sýrada yer aldýðýný belirterek, "Ülkemizden 10 ayda ihraç edilen fýndýðýn yüzde 38'i Trabzon'dan gönderildi." dedi.

Fýndýðýn daha ziyade çikolata sanayisinde kullanýldýðýna iþaret eden Gürdoðan, "Fýndýk ihracatýnda çikolata üretiminin yoðunlaþtýðý Avrupa ülkeleri baþý çekiyor. Son yýllarda Trabzon'dan Uzak Doðu ülkelerine yönelik ihracatta da artýþ yaþandý." diye konuþtu.

Kaynak: star.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0