En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Türkiye`de geçen yýl 1,4 milyon konut satýldý

16 Ocak 2019 Çarşamba 09:27
380 0

Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK), Aralýk 2018'e iliþkin konut satýþ istatistiklerini açýkladý.

Buna göre, ülke genelinde geçen yýl 1 milyon 375 bin 398 konut, satýþ sonucu el deðiþtirdi. Konut satýþlarý 2018'de bir önceki yýla göre yüzde 2,4 geriledi.

Konut satýþlarýnda Ýstanbul 234 bin 55 konut ile en yüksek paya (yüzde 17) sahip oldu. Ýstanbul'u 131 bin 161 konut satýþýyla (yüzde 9,5) Ankara, 75 bin 672 konut satýþýyla (yüzde 5,5) Ýzmir izledi.

Konut satýþ sayýsýnýn en düþük olduðu il ise 159 konutla Hakkari oldu. Türkiye genelinde geçen yýl satýlan konutlarýn 276 bin 820'si ipotekli, 1 milyon 98 bin 578'i ise diðer satýþ türünde gerçekleþti.

Yabancýlara yapýlan konut satýþlarý geçen yýl 2017'ye kýyasla yüzde 78,4 artarak 39 bin 663 oldu. Yabancýlara konut satýþýnda ilk sýrayý 14 bin 270 konutla Ýstanbul aldý. Ýstanbul'u 7 bin 938 konutla Antalya, 2 bin 720 konutla Bursa ve 2 bin 133 konutla Ankara izledi.

Irak vatandaþlarý 2018'de Türkiye'den 8 bin 205 konut satýn aldý. Irak'ý 3 bin 652 konutla Ýran, 2 bin 718 konutla Suudi Arabistan, 2 bin 297 konutla Rusya ve 2 bin 199 konutla Kuveyt vatandaþlarý takip etti.

Türkiye genelinde geçen yýl erkekler yüzde 57,4 payla 790 bin 6, kadýnlar yüzde 30,6 payla 421 bin 286 konut sahibi olurken, 26 bin 877 konut (yüzde 2) kadýnlar ve erkekler tarafýndan ortaklaþa alýndý.

Ýstanbul 65 bin 166 konut satýþýyla (yüzde 15,5) Türkiye'de kadýnlar tarafýndan en fazla konut satýn alýnan il oldu. Ýstanbul'da 128 bin 221 konut da erkekler tarafýndan alýndý. Kentte kadýnlar ve erkekler tarafýndan ortak alýnan konut sayýsý ise 5 bin 726 olarak kayýtlara geçti. Ardahan 30 konutla kadýnlara, Hakkari de 112 konutla erkeklere en az satýþýn gerçekleþtiði iller olarak belirlendi.

Konut satýþlarý geçen yýlýn aralýk ayýnda bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 2,9 artarak 136 bin 845 oldu. Aralýk 2018'de konut satýþlarýnda ilk sýrayý 26 bin 541 konutla (yüzde 19,4) Ýstanbul alýrken, bunu 12 bin 95 konut satýþýyla (yüzde 8,8) Ankara, 6 bin 960 konut satýþýyla (yüzde 5,1) Ýzmir izledi.

Konut satýþ sayýsýnýn düþük olduðu iller 13 konutla Ardahan, 32 konutla Hakkari ve 48 konutla Bayburt oldu.

Türkiye genelinde ipotekli konut satýþlarý Aralýk 2018'de bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 79 azalarak 7 bin 148'e geriledi.

Toplam konut satýþlarý içinde ipotekli satýþýn payý yüzde 5,2 olarak gerçekleþti. Ýpotekli satýþlardan Ýstanbul bin 461 konut satýþýyla yüzde 20,4 pay aldý. Toplam konut satýþlarýnda ipotekli satýþ payýnýn en yüksek olduðu ilin yüzde 12,7 ile Edirne olduðu görüldü.

Türkiye genelinde bu dönemde diðer satýþ türleri sonucunda el deðiþtiren konut sayýsý ise bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 31,1 artarak 129 bin 697 oldu.

Diðer konut satýþlarýnda Ýstanbul 25 bin 80 konut satýþý ve yüzde 19,3 payla ilk sýraya yerleþti. Ýstanbul'daki toplam konut satýþlarý içinde diðer satýþlarýn payý yüzde 94,5 oldu. Ankara 11 bin 315 diðer konut satýþýyla ikinci sýrada yer alýrken, bu ili 6 bin 565 konut satýþýyla Ýzmir izledi. Diðer konut satýþýnýn en az olduðu il 12 konutla Ardahan olarak belirlendi.

Türkiye genelinde ilk defa satýlan konut sayýsý, geçen yýlýn aralýk ayýnda bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 4,8 artarak 69 bin 861 olarak tespit edildi.

Toplam konut satýþlarý içinde ilk satýþýn payý yüzde 51,1 olarak belirlendi. Ýlk satýþlarda Ýstanbul 13 bin 723 konut satýþýyla en yüksek paya (yüzde 19,6) sahip olurken, Ýstanbul'u 5 bin 77 konut satýþýyla Ankara ve 3 bin 158 konut satýþýyla Ýzmir izledi.

Ýkinci el konut satýþlarý aralýkta 2017'nin ayný ayýna göre yüzde 1 artarak 66 bin 984 olarak gerçekleþti.

Ýstanbul, ikinci el konut satýþlarýnda da 12 bin 818 konut satýþý ve yüzde 19,1 payla ilk sýraya yerleþti. Ýstanbul'daki toplam konut satýþlarý içinde ikinci el satýþlarýn payý yüzde 48,3 oldu. Ankara'da 7 bin 18, Ýzmir'de 3 bin 802 ikinci el konut satýldý.

Kaynak: uzmanpara.milliyet.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0