En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Türkiye'nin 'Þefkat' adlý gemiyle gönderdiði insani yardýmlar Gazze'ye ulaþtý

16 Temmuz 2017 Pazar 19:16
13 0
Türkiye'nin 'Þefkat' adlý gemiyle gönderdiði insani yardýmlar Gazze'ye ulaþtý

Türkiye'nin "Þefkat" adlý gemiyle gönderdiði insani yardýmlar kapsamýnda, Gazze'de ihtiyaç sahibi 29 bin aileye gýda kolisi daðýtýldý.

Türk Ýþbirliði ve Koordinasyon Ajansý Baþkanlýðý'nýn (TÝKA) Gazze temsilci yardýmcýsý Raid Kýþta, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, Gazze Þeridi'nin farklý kentlerinde yaþayan 29 bin aileye gýda kolisi daðýtýldýðýný söyledi. Kýþta, gýda kolilerinin daðýtýmýnýn Türkiye Baþbakanlýk Afet ve Acil Durum Yönetimi Baþkanlýðý (AFAD), TÝKA ve Gazze'deki Sosyal Kalkýnma Bakanlýðýnýn koordinasyonuyla gerçekleþtirildiðini ifade etti.

Her kolide 16 çeþit gýda malzemesi bulunduðunu belirten Kýþta, Gazze'ye gönderilen üçüncü Türk yardým gemisi olan "Þefkat" ile bölgeye ulaþtýrýlan yardým malzemelerinin daðýtýmýnýn, önümüzdeki günlerde tamamlanacaðýný kaydetti.

Þefkat gemisindeki yardýmlarýn taþýndýðý tüm týrlarýn Gazze'ye giriþinin gerçekleþtiðini belirten Kýþta, ilerleyen vakitlerde 100 bin çuval unun da ihtiyaç sahibi ailelere ulaþtýrýlacaðýný aktardý.

Kaynak: star.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0