En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Sinirlioðlu: BMGK'yi daha geçirgen, demokratik, temsilci ve sorumlu bir organ olacak þekilde reforme etmeliyiz

10 Kasım 2018 Cumartesi 01:45
47 0
Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Sinirlioðlu: BMGK'yi daha geçirgen, demokratik, temsilci ve sorumlu bir organ olacak þekilde reforme etmeliyiz

Türkiye'nin Birleþmiþ Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioðlu, 'BM Güvenlik Konseyini (BMGK) daha geçirgen, demokratik, temsilci ve sorumlu bir organ olacak þekilde reforme etmeliyiz.' çaðrýsýnda bulundu.

Sinirlioðlu, BMGK'de düzenlenen "Uluslararasý Barýþ ve Güvenliðin Sürdürülmesi" baþlýklý toplantýda konseye hitap etti.

Tek taraflýlýðýn ortak deðerlerden, istisnacýlýðýn da ortak sorumluluklardan kopmak anlamýna geldiðini belirten Sinirlioðlu, "Çok taraflýlýðýn yeni bir çaðý ancak burada, BM Genel Sekreterliðinde baþlayabilir. BM sistemi daha duyarlý, etkili, verimli ve tekrar yol gösterici olabilir." dedi.

"Ýlk olarak BMGK'yi daha geçirgen, demokratik, temsilci ve sorumlu bir organ olacak þekilde reforme etmeliyiz." ifadesini kullanan Sinirlioðlu, BM sisteminin çatýþma ve krizleri önlemede daha etkili olmasý gerektiðini vurguladý.

Yerel hukuki normlarýn, BM sistemi içinde kolektif çabalarýn çekirdeði olabileceðini dile getiren Sinirlioðlu, "Mahalli idareler, sivil toplum ve özel sektör ile baþarýlý bir ortaklýk, kaynaklarýn etkili bir þekilde seferber edilmesinin kilit faktörüdür." diye konuþtu.

Kaynak: star.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0