En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Türkiye’nin suyunu 110 ülke içiyor

13 Mart 2018 Salı 00:59
38 0
Türkiye’nin suyunu 110 ülke içiyor

Bursa ve Sakarya baþta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanýndaki doðal kaynaklardan çýkarýldýktan sonra ambalajlanarak 110 ülkeye ihraç edilen sulardan 2017 yýlýnda 66.8 milyon dolarlýk gelir saðlandý.

Uludað Ýhracatçý Birlikleri’nin (UÝB) verilerine göre ambalajlý su dýþ satýmý, bir önceki yýla göre tonaj olarak yüzde 5, deðer bazýnda yüzde 4 artýþ gösterdi. Geçen yýl 429 bin 619 ton kaynak suyu ihraç edildi. Su ihracatý yapýlan ülkeler arasýnda tonaj olarak ilk sýrada yer alan Ýngiltere’ye 12 milyon dolar karþýlýðýnda 108 bin 824 ton su gönderildi. Bu ülkeye yapýlan ihracat 2016’ya göre, tonaj olarak yüzde 5, deðer olarak yüzde 1 arttý. UÝB verilerine göre, Türkiye’nin ihraç ettiði her 4 litre suyun 1 litresini Ýngilizler içti.

Ayrıca okuyun: Türkiye`nin ilk petrol kuyusundan 70 yýlda 1 milyon ton petrol çýkarýldý

Kaynak: star.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0