En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Tarým Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi, Aralýk 2018'de bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 15,89 arttý

14 Ocak 2019 Pazartesi 08:21
127 0
Tarým Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi, Aralýk 2018'de bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 15,89 arttý

Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK), 2018 yýlý aralýk ayýna iliþkin Tarým ÜFE verilerini açýkladý.Buna göre, aralýkta bir önceki aya göre yüzde 3,28 artarak 141,87 deðerini alan Tarým ÜFE, bir önceki yýlýn aralýk ayýna göre ise yüzde 15,89 arttý. Tarým ÜFE, 12 aylýk ortalamalara göre ise yüzde 11,65 yükseldi.

Tarým ve avcýlýk ürünlerinde aylýk deðiþim yüzde 3,46, balýkçýlýkta yüzde 3,43 artýþ þeklinde olurken, ormancýlýk ürünlerinde yüzde 4,81 azalýþ meydana geldi.Bir önceki aya göre tek yýllýk bitkisel ürünlerde yüzde 6,49, çok yýllýk bitkisel ürünlerde yüzde 3,84 artýþ, canlý hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0,41 azalýþ gerçekleþti.

Alt tarým gruplarýndan tropikal ve subtropikal meyveler yüzde 4,9, diðer aðaç ve çalý meyveleri ile sert kabuklu meyveler yüzde 3,48, çeltik yüzde 2,17 ve yaðlý meyveler yüzde 0,63 arttý, canlý kümes hayvanlarý ve yumurtalar yüzde 0,56, canlý sýðýrlar, bunlardan elde edilen iþlenmemiþ süt yüzde 0,54 azaldý. Aralýk 2018'de endekste kapsanan 86 maddeden 48'inin fiyatlarýnda artýþ, 33 maddenin fiyatlarýnda azalýþ görülürken, 5 maddenin fiyatlarýnda ise deðiþim olmadý.

Kaynak: star.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0