En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

TPAO'nun iki petrol sahasýnda geniþletme kararý alýndý

12 Eylül 2018 Çarşamba 07:23
17 0
TPAO'nun iki petrol sahasýnda geniþletme kararý alýndý

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklýðýnýn (TPAO) Siirt ve Batman sýnýrlarý içinde kalan iki ayrý petrol sahasýnýn geniþletilmesi kararlaþtýrýldý.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðý Petrol Ýþleri Genel Müdürlüðünün petrol hakkýna müteallik kararlarý, Resmi Gazete'nin bugünkü sayýsýnda yayýmlandý.

Buna göre, Siirt ve Batman illerinin sýnýrlarý içinde kalan 6 bin 756 hektar ve 7 bin 684 hektarlýk iki petrol iþletme sahasýnýn, sýrasýyla 12 bin 153 hektar ve 11 bin 874 hektar olarak geniþletilmesine karar verildi.

Söz konusu kararlarda, sahalara ilave edilen alanlarda 3 yýl içinde en az birer kuyunun açýlmasý, aksi halde ilave edilen alanýn terk edilmesi þartý getirildi. TPAO, sahalarýn geniþletilmesi için 19 Temmuz'da Petrol Ýþleri Genel Müdürlüðü'ne baþvuruda bulunmuþtu.

Geçen hafta, TPAO'nun ayný bölgedeki 2 sahasý için daha geniþleme kararý alýnmýþtý.

Öte yandan Genel Müdürlük, Tekirdað Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Þirketi'nin 20 Mart 2018'deki Tekirdað ve Kýrklareli sýnýrlarý içerisinde kalan 32 bin 58 hektarlýk bir sahada petrol aramak için yaptýðý ruhsat baþvurusu reddedildi.

Kaynak: star.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0