En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Uzunkaya: 2018 ÝÞKUR’da rekorlar yýlý oldu

11 Ocak 2019 Cuma 00:26
98 0
Uzunkaya: 2018 ÝÞKUR’da rekorlar yýlý oldu

Kurumda yüksek öðrenim mezunu olarak iþe yerleþen sayýsý 2017’de 172 bin 993 iken, 2018’de bu yüzde 21.7 artýþla 210 bin 459 oldu. Genç iþe yerleþtirmede gerçekleþme ise 2017 yýlýnda 361 bin 448 iken, 2018 yýlýnda bu oran yüzde 19.1’lik artýþla 430 bin 613 oldu. Kurum ayrýca kadýn istihdamýnda da artýþ yaþadý. Kadýn iþe yerleþtirme 2017 yýlýnda 357 bin 210 olurken, bu oran 2018 yýlýnda yüzde 21.9’luk artýþ göstererek 435 bin 317 olarak gerçekleþti.

2018 yýlýnda Aktif Ýþ gücü Programlarý’ndan yararlanan kiþi sayýlarý ise; Ýþbaþý eðitim programlarý; 300 bin 512, Meslek Eðitim Kurslarý; 117 bin 239, Giriþimcilik Eðitim Programlarý; 81 b,n 183 olarak gerçekleþti. ÝÞKUR tüm bu rakamlarla 2018 yýlýný rekorlarla kapadý. ÝÞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya daha önce yaptýðý açýklamada engelli istihdamýna da destek olduklarýný belirterek “Engellilerimiz bir kýsým iþ yerlerinde çalýþan insan statüsünde deðil, kendi yanýnda artýk eleman çalýþtýran, iþini kuran, hayallerini gerçeðe dönüþtüren bir düzeye taþýmýþ oldu” dedi.

Kaynak: star.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0