En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Vakýf Katýlým’a siber saldýrý

11 Eylül 2018 Salı 00:08
34 0
Vakýf Katýlým’a siber saldýrý

Halkbank’ta 31 Aðustos’ta görülen ‘hatalý kur’ giriþinin bir benzeri önceki gece Vakýf Katýlým Bankasý’nda meydana geldi.

Vakýf Katýlým Bankasý’nýn internet sitesinde döviz kurlarý, dün gece bir süre gerçek deðerlerden yaklaþýk yüzde 30 düþük olarak iþleme açýldý. Rakamlardaki sapmanýn siber saldýrý olduðu açýklandý. Dolar kuru 6.40 lira seviyesinde seyrederken Vakýf Katýlým Bankasý’nýn resmi internet sitesinde 4.57, yaklaþýk 7.40 seviyesinde seyreden Euro kuru ise 5.37 olarak göründü.

Banka, söz konusu seviyelerden herhangi bir iþlem yapýlmadýðýný bildirdi. Vakýf Katýlým Bankasý, internet sitesinde yayýnlanan hatalý döviz kurlarýnýn siber saldýrý sonucu meydana geldiðini açýkladý. Açýklamada, “9 Temmuz 2018 tarihindeki kurlarýmýzý gösterecek þekilde bir siber saldýrý düzenlenmiþ, saldýrý çok kýsa sürede püskürtülmüþtür” denildi.

Kaynak: star.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0