En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Venezuela'da 2018 yýlý için beklenen enflasyon yüzde 18 bin 733

13 Mart 2018 Salı 06:15
35 0
Venezuela'da 2018 yýlý için beklenen enflasyon yüzde 18 bin 733

Güney Amerika ülkelerinden Venezuela, enflasyonla boðuþuyor. Dünyanýn en kötü enflasyon rakamlarýnýn görüldüðü ülkede, bu yýlki tahminler de dudak uçuklattý.

Venezuela merkezli bir danýþmanlýk þirketi, yüzde 18 binin üzerinde bir tahmin açýkladý.

Petrol fiyatlarýnýn ani gerilemesi, ülke gelirlerinin hýzla azalmasýna yol açtý. Sonuç ise hiper enflasyon oldu.

Latin Amerika ülkesi Venezuela için IMF'nin yüzde 13 binlik enflasyon tahmini bile iyimser kalmaya baþladý. Ülkede yüz binlik banknot dahi basýldý. Bu yýlki enflasyon için ise, Caracas merkezli bir danýþmanlýk þirketi rekor bir tahminde bulundu.

Buna göre, Venezuela'nýn 2018 için beklenen enflasyon tahmini yüzde 18 bin 733.

Venezuela, beþ basamaklý enflasyon beklentilerinin yanýnda gýda ve ilaç sýkýntýsý ile büyük bir ekonomik krizin içerisinde. Temel gýda maddeleri bile karaborsaya düþtü. Birçok kiþi çareyi ülkeyi terk etmekte buluyor. Çaresiz Venezuelalýlar diðer Latin Amerika ülkelerine sýðýnýyor.

Venezuela'da geçen yýl enflasyon oraný yüzde 2 bin 400'ü aþmýþtý. Ülkenin 2012'deki enflasyonu ise sadece yüzde 20'ydi.

Kaynak: star.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0