En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Yeni Yusufeli’nde inþaat tam gaz

10 Kasım 2018 Cumartesi 01:44
43 0
Yeni Yusufeli’nde inþaat tam gaz

Artvin’de yapýmý süren Yusufeli Barajý’nýn sularý altýnda kalacak ilçenin yeni yerleþim alanýnýn altyapý çalýþmalarý yüzde 95 tamamlanýrken bina inþaatlarýndaki çalýþmalar da aralýksýz devam ediyor.

Yusufeli yeni yerleþim yeri için mevcut ilçenin hemen üst kýsmýndaki Yansýtýcýlar-Sakut mevkisinde, yaklaþýk 150 hektarlýk imara açýk alanda 3 bölgede çalýþmalar aralýksýz devam ediyor. Proje kapsamýnda 1. ve 3. bölgede altyapý çalýþmalarý tamamlanýrken 2. bölgedeki çalýþmalarýn 15 Kasým’a kadar bitirilmesi planlanýyor. Altyapý çalýþmalarýnda yüzde 95’lik gerçekleþme saðlanan yeni yerleþim yerinde, binalar da hýzla inþa ediliyor.

Yusufeli Belediye Baþkaný Eyüp Aytekin, yaptýðý açýklamada, kazý ve dolgu iþlemlerinin büyük oranda tamamlandýðýný belirtti. Aytekin, 3. bölgede 15 Temmuz 2017 itibarýyla TOKÝ tarafýndan 334 konut, 6 dükkan, 24 derslikli lise, saðlýk ocaðý ile ilçe jandarma komutanlýðý yapýmýn sürdüðüne iþaret ederek, bu binalardaki kaba inþaatýn yüzde 73’ünün tamamlandýðýný ifade etti. Kaba inþaatý biten binalarda alçý, þap, iç boya, cephe, seramik, fayans, mermer ve çatý imalatlarýna baþlandýðýný anlatan Aytekin, “1. bölgedeki altyapý çalýþmalarý 12 Þubat itibarýyla tamamlanmýþ olup üst yapý çalýþmalarýna engel bir durum bulunmamaktadýr. Bu bölgede yer alan hükümet konaðý, ilçe emniyet amirliði, adliye, PTT, kütüphane, spor salonu, cami, müftülük yapýlýyor” dedi.

Kaynak: star.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0