En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Yerli otomobilin ayrýntýlarý belli olmaya devam ediyor: Ýlk satýþ tarihi verildi

28 Kasım 2017 Salı 11:13
16 0

Yerli otomobilin ilk prototipi ve ticari satýþý için TOBB Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu takvim açýkladý.

Yerli otomobil için detaylar netleþmeye devam ediyor. Prototip ve ticari satýþlar için ajanda belli oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu, Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn katýlýmýyla ATO Congresium'da gerçekleþtirilen "Ankara'nýn En'leri Ödül Töreni"nde yaptýðý konuþmada takvimi açýkladý.

Hisarcýklýoðlu, Türkiye'nin otomobil projesi için yoðun mesai harcadýklarýný vurgulayarak, "Tarihimizde bir ilki baþaracak olmanýn heyecaný içindeyiz. Ýnþallah 2019'da ilk prototip ortaya çýkacak, 2021'de de ticari satýþlar baþlayacak." deðerlendirmesinde bulundu.

Baþbakan Yardýmcýsý Fikri Iþýk da yerli otomobil için menzili uzatýlmýþ elektrikli otomobil modelinin benimsendiðini açýklamýþtý.

Bu modele göre menzilin uzatýlmasý için benzinle çalýþan küçük bir jeneratör koyuyorsunuz, aracýn bataryasý yüzde 30'un altýna düþtüðünde jeneratör çalýþýyor ve 15 dakikada bataryayý dolduruyor. [Habertürk]

Kaynak: star.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0