En sıcak konularda son dakika haber güncellemeleri NewsHub’dan alın. Hemen yükleyin.

Yunanistan'da öðretmenlerden olaylý gösteri

11 Ocak 2019 Cuma 17:01
97 0
Yunanistan'da öðretmenlerden olaylý gösteri

Yunanistan'ýn baþkenti Atina'da sözleþmeli öðretmenlerin düzenlediði protesto gösterisinde, bazý gruplar ile polis arasýnda arbede yaþandý.

Çeþitli sendikalarýn çaðrýsýyla, kent merkezindeki Sintagma Meydaný'na yürüyen çoðunluðunu sözleþmeli öðretmenlerin oluþturduðu yüzlerce gösterici, öðretmenlerin atanma kriterlerini deðiþtiren yasa tasarýsýný protesto etti.

Baþbakan Aleksis Çipras ve Eðitim Bakaný Kostas Gavroglu ile görüþme talep eden göstericiler, önce Meclis binasýna daha sonra da Baþbakanlýk binasýnýn bulunduðu caddeye girmek istedi.

Polis engeliyle karþýlaþan göstericilerden bazýlarý, caddeyi kapatan polis otobüslerini devirmek istedi. Bunun üzerine çevik kuvvet ekipleri göz yaþartýcý gaz ile müdahalede bulundu.

Yunan medyasýnda yer alan haberlerde ise arbedede iki kiþinin yaralandýðý ifade edildi.

Kaynak: star.com.tr

Sosyal ağlarda paylaş:

Yorumlar - 0